MOODBOARD #19:
Genbrugsguld: Fra street art til junkbooks ¦ Upcycling: From one man’s trash to another man’s gold

365 moodboards i 2014. Moodboard #19: Genbrugsguld: Fra street art til junkbooks. Fotograf: Susanne Randers

Jeg har været på en hemmelig street art mission i dag…

Pakket mig godt ind i skiundertøj og gået walkabout i den iskolde østenvind i Køges gader og stræder…

Gået tur på havnen, på stationen, på torvet… Alle mulige steder, hvor der siden efteråret har hængt en masse neonpink reklameplakater på diverse elkasser, som længe har skreget: “Tag mig, tag mig, tag mig” – fordi jeg i høj grad kan bruge dem kreativt.

365 moodboards i 2014. Moodboard #19: Genbrugsguld: Neonpink plakat fra gaderummet. Fotograf: Susanne Randers

Genbrugsguld: En mands skrald er en anden mands skat

Jeg er VILD med genbrug og patina – og jeg prøver i høj grad at praktisere mit eget hjemmebryggede mantra “Stop buying, start using“. Det går ikke altid lige godt, når jeg ser billigt eller flot maskingtape (!!!) men jeg er ekstremt bevidst om, at købe så få nye ting som muligt…

Derfor har jeg en personlig mission om at genbruge så meget som muligt – og i dag kom turen så til de neonpink gadeplakater, inden de bliver dækket over af en ny plakat.

Olsenbanden på street art tur

Jeg følte mig helt som Kjeld fra Olsen Banden, der altid skulle stå for stetoskop, talkum og gummihandsker, da jeg indsamlede spartler og handsker til min mission :)

365 moodboards i 2014. Moodboard #19: Going walkabout on a secret mission. Fotograf: Susanne Randers

Faktisk havde jeg også en sprayflaske med opvaskevand med til at opløse tapetklisteret – men den kom aldrig rigtigt i brug, da de fleste plakater viste sig at være hængt op med trælim eller det, der var værre ;)

Måske er det en skør arbejdsskade…?

Jeg bor i Køge og arbejder i museumsbutikken på KØS – museum for kunst i det offentlige rum, som både i 2009, 2011 og i 2013 har haft street art udstillinger og gåture i byens gader – så jeg er vant til at spotte plakater og street art i gaderummet.

Og hvor var det fedt med en tre timer lang gåtur i det her vilde, voldsomme vejr med den stiveste kuling flyvende ind fra havet!!!

En smule skør har man vel lov til at være…? I hvert fald har jeg nu en kæmpe bunke patinerede, forrevne og vejrbidte plakater, som jeg skal bruge til coveret på en række nye junk journals :)

Vil du se flere lækre grafiske plakater, jeg har spottet i gaderummet – så kig med her…

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #19: Upcycling: From one man's trash to another man's gold. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Upcycling: From one man’s trash to another man’s gold – junkbooks in the making

I have been on a secret street art mission today…

Put on warm clothing and gone walkabout in the icy eastern storm in the streets of Køge…

Walked around at the harbour, the station, in the town square… Because of a lot of neon pink advertising posters which has hung for months on electricity boxes and cried: “Take me, take me, take me” – because I can use them creatively.

Recycled Gold: One man’s trash is another man’s treasure

I am CRAZY with recycling and patina – and I try very much to practice my own homebrewed mantra “Stop Buying, Start Using“. It is not always working when I see cheap or nice maskingtape (!!!) But I am extremely aware to buy as few new things as possible…

Therefore, I have a personal mission to recycle as much as possible – and today it was the turn for recycling the neon pink street posters before they will be covered with new posters.

The equipment must be in order

I felt quite like an undercover gangster when I collected spatulas and gloves for my mission :)

365 mood boards in 2014. Mood board #19: Going walkabout on a secret mission. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

In fact, I also had a spray bottle with soapy water with me – for helping dissolving the paste – but it never came into use, as most posters seemed to be pasted up with wood glue or what was worse;)

Feeling kinda crazy – in a good way :)

I live in Køge and works in the museum shop at KØS – museum of art in public spaces, which both in 2009, 2011 and 2013 have had street art exhibitions and walking in the streets – so I’m used to spot posters and street art in the streets.

And how I enjoyed my three-hour walk in this wild weather, with the coolest breeze from the sea!

A bit crazy maybe, but in a good way… At least I now have a huge pile of patinated, rugged and weathered posters, and I’m going to use it to create covers for some new junk journals :)

Wanna see more delicious graphic posters, I’ve spotted in the streets? Take a look here…

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Leave a Reply