MOODBOARD #167:
Fredsfyldt meditation – med garn og ståltråd¦ I bring peace – with yarn and wire

20140622-213131-77491291.jpg

Jeg er blevet ret vild med at lave hjemmelavede peacetegn af ståltråd beviklet med garn.

Og jeg har lovet mig selv at bruge så meget tid som muligt med at være kreativ – og ikke med at sidde bag computeren og skrive om at være kreativ.

Kreativitet giver mig en selvforståelse, en grounding og en masse energi – mens bloggeriet lige nu stjæler min tid fra det, jeg aller helst vil: At nyde nuet og være kreativ!

Korte blogindlæg hen over sommeren

Derfor har jeg besluttet at lave om på mine blogindlæg – så jeg hen over sommeren kun skriver en linje eller to om dagens moodboard – ellers kan jeg ikke få min sommer og kreativitet til at hænge sammen.

Samtidig vil jeg kun lægge billedet af moodboardet op fra Instagram.

Håber du stadig vil læse med og blive inspireret af mine moodboards, som jeg fortsat vil lægge dagligt og publicere på Instagram – og senere på bloggen.

Kærlig hilsen Susanne ♥

PS. Dette moodboard er lagt mandag 16. juni 2014… Hænger stadig i for at få alle blogindlæggene med moodboards’ne up to date :)

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – photos from my Instagram:

20140622-213131-77491291.jpg

I bring peace – with yarn and wire

I really like making home made peace sign of wire wrapped with yarn.

And I have promised myself to spend as much time as possible to be creative – and not to sit behind a computer and write about being creative.

Creativity gives me a self-understanding, a grounding and a lot of energy – while blogging right now is stealing my time from what I want the most: To enjoy the moment and be creative!

Short blog posts during the summer

Therefore, I have decided to change my way of blogging – so I during the summer only will write a line or two about today’s mood board – otherwise I can not get my summer and creativity to be united.

At the same time, I only put up the image of the mood board from Instagram.

Hope you still want to read along and be inspired by my mood boards that I will continue to make each day and publish on Instagram – and later on at the blog.

Lots of love and happiness, Susanne ♥

PS. This mood board was made Monday, June 16, 2014… Still trying to get all the blog posts up to date :)

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Leave a Reply