MOODBOARD #154:
Nærvær – et budskab til mig selv?¦ Presence – a message to myself?

365 moodboards in 2014. Moodboard #154: Nærvær - et budskab til mig selv? ATC collage 64x89 mm. Fotograf: Susanne Randers

Faldt over denne ATC her til aften – en af de første af sin slags fra min hånd. Havde glemt jeg havde lavet den for et par måneder siden…

ATC står for “Artist Trading Card”, det måler 64×89 mm – og bruges til at bytte med.

“Nærvær”

Jeg husker ikke, hvorfor jeg satte ordet “nærvær” på collagen – men da jeg så det her til aften, gav det SÅ meget mening. Nærvær. At være i nuet. At være mindful. At føle og mærke, hvem man er. At mærke andre. Bare at være.

Skønne ord, som jeg suger til mig! Og som får mig til at trække vejret dybt ned i maven.

En afspejling af sjælen

Og sådan er det vel altid med collager, malerier og andet kunst – at du kan se en refleksion af kreatørens sjæl i værket…

I hvert fald er jeg ikke i tvivl om, at det måtte have været et budskab til mig selv – og et budskab, der i den grad holder!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #154: Presence - a message to myself? ATC collage 64x89 mm. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Presence – a message to myself?

Stumbled upon this ATC tonight – one of the first of its kind from my hand. Had forgotten I had made it a couple of months ago…

ATC stands for “Artist Trading Card“, it measures 64×89 mm – and is used to swap with other artists.

“Presence” (Translation of “Nærvær”)

I don’t quite remember why I put the word “Presence” at the collage – but when I saw it this evening, it gave SO much sense. Presence. Being in the moment. Being mindful. To feel and notice who you are. To feel others. Just to be.

Fine words, I suck it in! And it makes me take a deep breath.

A reflection of the soul

And so it is probably always with collages, paintings and other art – you can see a reflection of the creator’s soul in the work…

In any case, I have no doubt that it must have been a message to myself – and a message that lasts!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Leave a Reply