Tag-arkiv: ATC

MOODBOARD #197:
Hollandsk pakkepost fyldt med kærlighed ¦ Dutch happy mail filled with love

20140716-210150-75710843.jpg

Jeg tror jeg var i Frankrig – på vej mod Amsterdam, da der pludselig blev lagt en flok hollandske ATC’s ud på Instagram, lavet af Liesbet @eh1945

Artist Trading Cards på 64×89 mm som emmede af hollandsk nostalgi og kærlighed, så jeg kastede mig straks ind i kampen for den kyssende hollandske pige og dreng.

Og da jeg i dag åbnede kuverten væltede det ud med en masse andre hollandske herligheder… Heldige mig!

TUSIND TAK Liesbet, for alle overraskelserne og de hollandske goodies ♥ ♥ ♥

Kærlig hilsen Susanne 

Skriv en kommentar

PS. Jeg laver korte blogindlæg sommeren over for at kunne leve mest muligt i nuet – og væk fra computeren…

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Short blog post in English – photos from my Instagram:

20140716-210150-75710843.jpg

Dutch happy mail filled with love

I think I was in France – on the way to Amsterdam, when I suddenly saw a bunch of Dutch ATC’s on Instagram made by Liesbet @eh1945

Artist Trading Cards on 64×89 mm which oozed of Dutch nostalgia and love – and I wished immediately for the kissing Dutch girl and boy.

And when I opened the envelope today I was overwhelmed with lots of amazing Dutch scraps… Oh, lucky me!

THANK YOU so much Liesbet, for all the surprises and the Dutch goodies ♥ ♥ ♥ 

Lots of love and happiness, Susanne ♥

PS. I make short blog posts during the summer to live as much as possible in the moment – and away from the computer…

Write a comment

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #179:
Peace, Bambi & Flower Power

20140628-161452-58492960.jpg

Da min iPhone-twin Lisbet *LLL&Co* for nyligt lagde dette peace tegn til salg via Instagram, var jeg ikke i tvivl om, at jeg måtte eje det.

Er VILD med det, både formen og farvekombinationen pink og turkis – og så kostede det bare en 50’er!

Og da peacetegnet så oven i købet dukkede op sammen med en Bambi ATC (Artist Trading Card) i matchende farver, var lykken fuldendt.

En Bambi ATC jeg har byttet mig til way back when for en hjemmesyet “doodle and dream notebook” i den helt rette farvekombi, som Lisbet stadig har til gode :)

Der er dømt Peace, Bambi & Flower Power for alle pengene ♥

Tusind TAK Lisbet for den smukke pakke ♥ ♥ ♥

Kærlig hilsen Susanne

PS. Jeg laver korte blogindlæg sommeren over for at kunne leve mest muligt i nuet – og væk fra computeren.

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Short blog post in English – photos from my Instagram:

20140628-161452-58492960.jpg

When my iPhone twin Lisbet *LLL&Co* recently put this peace sign for sale via Instagram, I have no doubt that I had to own it.

I totally love it! Both the shape and the color combination of pink and turquoise.

And together with the peace sign, the cutest Bambi ATC (Artist Trading Card) in matching colors showed up, and my happiness was complete.

A Bambi ATC I exchanged my way back when for a “doodle and dream notebook” in just the right color combination, which I still owe Lisbet :)

THANK YOU SO MUCH, Lisbet, for the beautiful package ♥ ♥ ♥

Lots of love and happiness, Susanne

PS. I make short blog posts during the summer to live as much as possible in the moment – and away from the computer.

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #154:
Nærvær – et budskab til mig selv?¦ Presence – a message to myself?

365 moodboards in 2014. Moodboard #154: Nærvær - et budskab til mig selv? ATC collage 64x89 mm. Fotograf: Susanne Randers

Faldt over denne ATC her til aften – en af de første af sin slags fra min hånd. Havde glemt jeg havde lavet den for et par måneder siden…

ATC står for “Artist Trading Card”, det måler 64×89 mm – og bruges til at bytte med.

“Nærvær”

Jeg husker ikke, hvorfor jeg satte ordet “nærvær” på collagen – men da jeg så det her til aften, gav det SÅ meget mening. Nærvær. At være i nuet. At være mindful. At føle og mærke, hvem man er. At mærke andre. Bare at være.

Skønne ord, som jeg suger til mig! Og som får mig til at trække vejret dybt ned i maven.

En afspejling af sjælen

Og sådan er det vel altid med collager, malerier og andet kunst – at du kan se en refleksion af kreatørens sjæl i værket…

I hvert fald er jeg ikke i tvivl om, at det måtte have været et budskab til mig selv – og et budskab, der i den grad holder!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #154: Presence - a message to myself? ATC collage 64x89 mm. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Presence – a message to myself?

Stumbled upon this ATC tonight – one of the first of its kind from my hand. Had forgotten I had made it a couple of months ago…

ATC stands for “Artist Trading Card“, it measures 64×89 mm – and is used to swap with other artists.

“Presence” (Translation of “Nærvær”)

I don’t quite remember why I put the word “Presence” at the collage – but when I saw it this evening, it gave SO much sense. Presence. Being in the moment. Being mindful. To feel and notice who you are. To feel others. Just to be.

Fine words, I suck it in! And it makes me take a deep breath.

A reflection of the soul

And so it is probably always with collages, paintings and other art – you can see a reflection of the creator’s soul in the work…

In any case, I have no doubt that it must have been a message to myself – and a message that lasts!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10