MOODBOARD #12:
Vågner med taknemmelighed over den smukkeste uge ¦ Awakening with gratitude for the most beautiful week

365 moodboards i 2014. Moodboard #12: Vågner med taknemmelighed over den smukkeste uge. Smash up. Fotograf: Susanne Randers

Dette moodboard blev foreviget i morges, næsten lige da jeg var stået op…

Søndag er min, skal vi sige, “taknemmelighedsdag” – om søndagen samler jeg altid mentalt op på den forgangne uge og laver en ta-dah liste med alt det gode, jeg har oplevet i ugens løb.

Og i formiddags var jeg bare fyldt op med den DEJLIGSTE stemning i kroppen. Glad og taknemmelig for livet, og ikke mindst glad og taknemmelig for de skønne ting, jeg har oplevet i den forgangne uge.

Kreaklub på tur til Arken

Af smukke oplevelser denne uge, jeg tager med på min ta-dah liste, er kreativt samvær med Lisbet *LLL&Co.*, doodling, artjournaling og kreaklub-udflugt til Arken for at se den mest vidunderlige Frida Kahlo udstilling med Pia Doodlediem, et spændende møde med Dorthe Walbum i Soho samt en skøn kærestetur til København i silende regnvejr…

Fra stemning i kroppen til fysisk moodboard

Det var også ugen, hvor jeg fik den smukkeste kalender for 2014 tilsendt fra Villa Augustus, en hjemmelavet notesbog fra Pia Doodlediem, et ægte Doodlediem maleri “You are the star of your life”, en Buddha Amulet fra Lisbet *LLL&Co* og ikke mindst den lækreste grafiske bog “Work/Life 3: the UPPERCASE directory of illustration” fra min kæreste (købt i Cinnober), som har stået på min ønskeseddel længe.

Og alle disse herligheder fotograferede jeg sammen i formiddags, for at mindes den smukkeste uge, der netop er ved at rinde ud.

Ved at gøre det, fik jeg ligesom materialiseret stemningen inde i kroppen til et fysisk billede, som bliver mere håndgribeligt end selve følelsen… Og det er det, der er så lækkert ved et moodboard :)

Håber også, at du har haft en smuk uge…? Ønsker dig en smuk søndag aften.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #12: Awakening with gratitude for the most beautiful week. Smash up. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Awakening with gratitude for the most beautiful week

Todays’ mood board was photographed this morning, almost as I got out of bed…

Sunday is my, let’s call it, “gratitude day” – on Sundays I always mentally catch up on the past week and do a “ta-dah list” of all the good things and people I have experienced during the week.

And this morning I was filled with the most WONDERFUL feeling in my body. Happy and grateful for my life, and especially pleased and grateful for the wonderful things I have experienced in the past week.

A week filled with beautiful people

Of beauties this week, I’m adding to my “ta-dah list”, is creative gathering with Lisbet *LLL & Co.*, doodling, art journaling and excursion to a museum to see the most wonderful Frida Kahlo exhibition together with Pia Doodlediem, an exciting meeting with Dorthe Walbum in Soho, Copenhagen, and a lovely trip to Copenhagen with my boyfriend in the pouring rain…

From mood in the body to physical mood board

In this week I also got the most beautiful calendar for 2014 sent from Villa Augustus, a home made notebook from Pia Doodlediem, a real Doodlediem painting “You are the star of your life”, a Buddha Amulet from Lisbet *LLL & Co.* and not least the funkiest graphic book “Work/Life 3: the UPPERCASE directory of illustration” from my boyfriend, which has been on my wish list for a long time.

And this morning I photographed all these lovely things togehter to remember the most beautiful week.

By doing so, I was “materializing” my mood inside the body to a physical image, which becomes more tangible than the actual feeling… And that is what is so delicious about a moodboard :)

I also hope you had a beautiful week…? Wishing you a beautiful Sunday evening.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Leave a Reply