Tag-arkiv: Tulipaner

MOODBOARD #131:
Glædelig Mors dag ¦ Happy Mothers Day

365 moodboards in 2014. Moodboard #131: Glædelig Mors dag. Hjerte mandala af tulipan blade. Fotograf: Susanne Randers

Har været på den skønneste tur i dag – til Haslev og omegn…

Havde inviteret min mor med ud i det blå – og kørte først til Isabella Smiths hyggelige livsstilsbutik på Hesede Hovedgård, og bagefter til Det Blå Marked, som er kæmpe store kræmmerhaller med et sammensurium af nyt og gammelt.

Tulipaner i alle afskygninger hos Isabella Smith

Dagen i dag stod i tulipanernes tegn – sikke mange smukke tulipaner, vi har sukket over og duftet til…

I morges gik jeg en tur i vores egen have og plukkede en enkelt tulipan til dagens moodboard – og hos Isabella Smith var der alverdens tulipaner i det flotte orangeri og i den nyanlagte have…

Der er altid gratis kaffe, the og småkager, når du besøger Isabella Smith. Og i år kan du sidde i det lækre orangeri og nyde haven, så det er ren forkælelse og balsam for sjælen.

Billeder fra min hyggelige dag sammen med min mor:

365 moodboards in 2014. Moodboard #131: Glædelig Mors dag. Isabella Smiths orangeri og have. Fotograf: Susanne Randers

[Isabella Smiths orangeri og smukke nyanlagte have]

365 moodboards in 2014. Moodboard #131: Glædelig Mors dag. Isabella Smiths smukke tulipaner i orangeriet . Fotograf: Susanne Randers

[Nogle af Isabella Smiths smukke tulipaner i orangeriet]

365 moodboards in 2014. Moodboard #131: Glædelig Mors dag. Tulipan med regndråber fra min egen have. Fotograf: Susanne Randers

[Tulipan med regndråber fra min egen have, fotograferet tidligt i morges]

TUSIND TAK ♥ ♥ ♥

Kære mor, TUSIND TAK for en super skøn og dejlig dag. Nyder sådanne dage med ren selvforkælelse for den indre prinsesse ♥

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #131: Happy Mothers Day. Tulip leaves Heart Mandala. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Happy Mothers Day

Have been on the most wonderful trip today – to Haslev and around…

Had invited my mother on a secret trip – and drove her to Isabella Smith’s cosy lifestyle store on Hesede Hovedgård, and afterwards at The Blue Market, which is huge market with a hodgepodge of old and new.

Tulips of all kinds at Isabella Smith

Today was kind of a tulip day – we have seen, smelled and photographed so many beautiful tulips…

This morning I went for a walk in our own garden and picked a single tulip for today’s mood board – and at Isabella Smith, there were all sorts of tulips in the beautiful orangery and in the newly planted garden…

There’s always free coffee, tea and cookies when you visit Isabella Smith. And this year you can sit in the delicious orangery and enjoy the garden, so it is pure indulgence and a balm for the soul.

Photos from my cosy day with my mother:

365 mood boards in 2014. Mood board #131: Happy Mothers Day. Tulip leaves Heart Mandala. Isabella Smith's beautiful orangery and garden. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Isabella Smith’s beautiful orangery and garden]

365 mood boards in 2014. Mood board #131: Happy Mothers Day. Tulip leaves Heart Mandala. Isabella Smith's beautiful tulips in the orangery. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Some of the beautiful tulips in the orangery]

365 mood boards in 2014. Mood board #131: Happy Mothers Day. Tulip with raindrops from my own garden. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Tulip with raindrops, photographed early this morning in my garden]

THANK YOU ♥ ♥ ♥

Dear Mom, THANK YOU for a super lovely and wonderful day. I am really enjoying these days of pure self-indulgence of the inner princess ♥

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #111:
Driverliv, lys og glade energier i drivhuset ¦ Light and happy energies in the greenhouse

365 moodboards in 2014. Moodboard #111: Driverliv, lys og glade energier i drivhuset. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Er rykket UDENFOR i haven i dag – faktisk for første gang i år. Har ikke været en eneste gang i mit drivhus i år for at drikke the eller meditere, før end i dag.

Det var såååååå SKØNT. Elsker al den energi, som solen giver en, når man er udenfor – og elsker at have jord under neglene.

Spadseretur og glade tanker

Jeg er så taknemmelig for den store haveomlægning vi gjorde i 2012. Dér flyttede vi en terrasse, nedlagde staudebedene fyldt med skvalderkål og lavede højbede, købte en skurvogn, opførte et brændeskur og etablerede det skønneste drivhus – med den dejligste seng indeni.

Men da jeg boede tre måneder på Læsø sidste sommer, var det ikke meget, der skete med haven i mellemtiden, så vi har stadig lidt at se til, før den står som den drømmehave, vi havde forestillet os. Dejligt med projekter og idéer, så er der altid noget at tage fat i…

I dag blev det dog bare til en spadseretur rundt på matriklen, hvor jeg hilste på mælkebøtterne og tulipanerne, hængte min regnbue midlertidigt op på en stolpe, så den kan fortælle mig, om det er der, den skal hænge fremover og endelig lavede jeg forårsrengøring og reflekterede over livet i drivhuset.

365 moodboards in 2014. Moodboard #111: Vores have: Drivhus og stolpe med yarnbombet regnbue. Fotograf: Susanne Randers

[Driverliv og forårsrengøring i drivhuset. Sengen var det første møbel, der kom ind i drivhuset, og det har jeg ikke fortrudt et sekundt. På halvtaget uden for drivhuset har jeg monteret min regnbuestrik midlertidigt – skal lige se det an, men tror nu nok, at det er der, den skal hænge, så kan det ses fra det meste af haven…]

365 moodboards in 2014. Moodboard #111: Vores have: Palleramme højbede havedag og farveglade baljer. Fotograf: Susanne Randers

[“Livet er en fest, og du er inviteret med om bord”, citat billedkunstner og pibemager Anne Julie, Læsø. Der er altid fest og glade dage i nærheden af mig – og masser af farveglæde… Vi har to rækker højbede lavet af sortmalede pallerammer. Den forreste række med stauder og den bagerste med grønsager. De farverige baljer var sommerresidens for mine stauder, da vi i 2012 flyttede rundt på hele haven…]

Vise ord på theposen på moodboardet – årets første kop the i drivhuset

“It is better to light one little candle than to curse the darkness.”

“Det er bedre at tænde et lille lys end at forbande mørket.”

… Og jeg suger alt det lys til mig, jeg kan i drivhuset – og sørger udelukkende for at tænke positive tanker.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #111: Light and happy energies in the greenhouse. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Light and happy energies in the greenhouse

Have been OUTSIDE in the garden today – in fact, for the first time this year. Have not been in my greenhouse one single time this year to drink tea or meditate before today.

It was so GREAT! Love all the energy that the sun gives you when you’re outside – and love working with my hands.

Walking “The Petersen Stroll” and thinking happy thoughts

I am so grateful for the large garden transformation we did in 2012. There, we moved a terrace, made beautiful raised beds, bought a waggon shed, built a wood shed and established the most beautiful greenhouse – with the loveliest bed inside.

But as I lived three months in Læsø last summer, it was not much that happened in the garden in the meantime, so we still have a bit to do before it’s the dream garden that we had imagined. Great with projects and ideas, then there is always something to do…

Today, however, it was just for a stroll around the garden, where I greeted the dandelions and tulips, hung up my rainbow temporarily on a pole so that it can tell me if it’s there, it will hang in the future and finally I made spring cleaning and reflected on life in the greenhouse.

365 mood boards in 2014. Mood board #111: Our garden: Greenhouse, spring cleaning and rainbow yarnbombing. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Good thoughts and spring cleaning in the greenhouse. The bed was the first piece of furniture that came into the greenhouse, and I have not regretted it a second. On the shelter outside the greenhouse, I mounted my rainbow knit temporarily – I guess it is the place for it to hang, so it can be seen from most parts of the garden…]

365 mood boards in 2014. Mood board #111: Our garden: Raised beds and colorful tubs. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[“Life is a party and you re invited on board”, quote painter and pipe-maker Anne Julie, Læsø. There is always festive and happy days near me – and lots of color delight… We have two rows of raised beds. The front row of perennials and rear with vegetables. The colorful tubs was the summer residence of my perennials, back in 2012 where we moved around the whole garden…]

Wise Words on the tea bag on the mood board – the first cup of tea in the greenhouse

“It is better to light one little candle than to curse the darkness.”

And… I suck all the light that I can in the greenhouse – and ensures only to think positive thoughts.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Mit stille rum – mit skønne drivhus

Jernsengen i mit drivhus - med puder og tæpper. Ren zen for sjælen. Fotograf: Susanne Randers

Jeg er først begyndt at meditere for alvor det sidste halve års tid.

Sidste sommer etablerede vi en hel ny have rundt om vores hus. Vi flyttede bl.a. vores terrasse – og dér, hvor den gamle terrasse lå, opførte vi det lækreste drivhus.

Et drivhus, som jeg hele tiden sagde om, at det ville jeg ligge og meditere i. Min kæreste drillede mig – fordi jeg jo ikke mediterede – men det skulle ændre sig, da først drivhuset stod der.

Drivhuset er zen for min sjæl

Det første jeg gjorde, var at købe en brugt jernseng via den blå avis og kaste hynder, puder og tæpper derind – og så fik jeg øjeblikkelig helle.

Læs resten