Tag-arkiv: Spiritualitet

MOODBOARD #140:
Haverum og havedrømme ¦ Garden spaces and garden dreams

365 moodboards in 2014. Moodboard #140: Haverum og havedrømme. Collage. Fotograf: Susanne Randers

Vi har boet i vores hus i snart 7 år…

For to år siden lavede vi helt om på vores have – og vi er stadig ikke færdig med at indrette den.

Jeg er nok en håbløs romantiker, mens min kæreste er mere praktisk – så vores have bærer præg af både overflod og minimalisme…

I dag faldt jeg over en masse udklip fra livsstilsmagasiner, som jeg lagde op til en lille collage, som udgør dagens moodboard.

Udklippene beskriver ret godt min ønskede stil i haven – med masser af uderum, noget for alle sanserne samt plads til afslapning og hygge.

En god ide: “Skitsebog til hus og have

Forud for virkeligheden er alle drømmene – og dem skal man samle på. Inden du skal bygge dit hus, indrette din stue eller anlægge din have, så saml al din inspiration i en scrapbog.

Det kan være udklip fra blade og bøger, anvisninger på håndværkerarbejde og teknikker, farver, planter, stemninger eller egne skitser og ideer. Bogen kan hurtigt blive dit bedste værktøj – og et kært minde, når drømmene er gået i opfyldelse.”

Uddrag fra bogen “Sommerhusliv hele året” af Dorrit Elmquist og Birgitta Wolfgang Drejer

Jeg har masser af udklip – i løsark og mapper, men jeg tror snart, at jeg vil vælge ud og lave en scrapbog over hvert eneste rum i haven. Det lyder som en dejlig, drømmende proces!

Har du også havedrømme – eller er din have eller altan lige som den skal være?

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #140: Garden spaces and garden dreams. Collage. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Garden spaces and garden dreams

We have lived in our house for almost seven years…

Two years ago we made a completely transformation in our garden – and we have still not finished arranging it.

I guess I’m hopelessly romantic, while my boyfriend is more practical – so our garden is characterized by both abundance and minimalism…

Today I came across a lot of cutouts from lifestyle magazines, which I arranged in a small collage as today’s mood board.

The mood board describes quite well my desired style in the garden – with lots of outdoor spaces, something for all the senses as well as space for relaxing and socializing.

A good idea: “Sketch for house and garden

Ahead of reality, all the dreams are made – and those you must collect. Before you’re going to build your house, decorate your living room or make your garden, gather all your inspiration in a scrapbook.

It may be cutouts from magazines and books, instructions for building work and techniques, colors, plants, moods or own sketches and ideas. The book can quickly become your best tool – and a loving memory when the dreams have come true.”

Extract from the Danish book “Country living throughout the year” by Dorrit Elmquist and Birgitta Wolfgang Drejer

I have lots of cutouts – in loose leaf and folders, but I think I will pick out the most inspiring and make a scrapbook, sounds like a lovely, dreamy process!

Do you still have outdoor dreams – or your garden or balcony just as it should be?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #134:
Essensen af kreaklubben: “Fordi du er vigtig” ¦ The essence of my Creative Gatherings

365 moodboards in 2014. Moodboard #134: Essensen af kreaklubben: "Fordi du er vigtig". Fotograf: Susanne Randers

Sikken vidunderlig aften!

Samlet omkring vores køkkenbord var vi fem skønne kvinder med hver vores kreative syslerier. Her til aften har jeg haft besøg af Rikke Østerø, Camilla Back Sørensen, Maria Krumbæk og min svigermor.

Vi havde gang i papir, kort, stencils, tegneredskaber, lim, saks, artjournals, smashbooks, junkjournals, notesbøger, garn, strikketøj, hækling, tunesisk hækling, vores mobiltelefoner, instagram, project life, stempler og maskingtape – plus det løse… ♥ ♥ ♥

“Fordi du er vigtig”

Jeg fik det skønneste “Fordi du er vigtig” kort af Rikke Østerø i dag – og det er virkelig essensen af kreaklubben.

Vi er alle vigtige hver især, og vi skal virkelig gøre ting for os selv, som vi holder af. Ting, der fylder os med glæde og god energi.

For mig er kreativitet og kreativt flow noget af det vigtigste i mit liv. Jeg eeeeeeeeeeelsker at være omgivet af kreative energier – og jeg elsker de vibrationer, der er i lokalet, når kreative sjæle mødes, snakker, viser kreationer og kreagrej frem og inspirerer hinanden gensidigt.

Søvn er også vigtigt for mig – så nu vil jeg puttesove, så jeg er klar til en arbejdsdag i morgen inden en forlænget bededags weekend venter forude…

Husker du at gøre de ting, der er vigtige for dig?

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #134: The essence of my Creative Gatherings. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

The essence of my Creative Gatherings

What a wonderful evening!

Around our kitchen table were gathered five beautiful women with different creative projects. This evening, I had a visit from Rikke Østerø, Camilla Back Sørensen, Maria Krumbæk and my mother in law.

Some of the stuff we had on the table was paper, cards, stencils, drawing tools, glue, scissors, art journals, smash books, junk journals, notebooks, yarn, knitting, crochet, Tunisian crochet, our cell phones, instagram, project life, stamps and maskingtape – plus some more… ♥ ♥ ♥

“Because you are important”

I got the amazing “Because you are important” card from Rikke Østerø today – and it’s really the essence of my Creative Gatherings.

Each of us are important, and we really need to do things for ourselves that we care about. Things that fills us with joy and positive energy.

For me, creativity and creative flow is a priority in my life. I looooooooouve to be surrounded by creative energies – and I love the vibrations that are in the room when creative souls meet, talk, show creations and creative stuff and inspire each other.

Sleep is also important for me – so I’m going to go to bed now, so I’m ready for a working day in the morning before a prolonged “Prayer Day” weekend ahead…

Do you remember to do things that are important to you?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #127:
Glimt fra kreabordet i kreaklubben ¦ Glimpses from tonight’s creative kitchen table

365 moodboards in 2014. Moodboard #127: Glimt fra kreabordet i kreaklubben. Fotograf: Susanne Randers

Onsdag aften er der kreaklub hjemme hos mig – i vores køkken. Jeg elsker at se, hvem der dukker op – og med hvilket kreagrej – for ingen onsdage ligner umiddelbart hinanden…

I dag var vi tre – men jeg har plads til seks rundt om køkkenbordet, så der er også plads til dig, hvis du har lyst, og bor i nærheden af Køge. Det er ganske gratis :)

Det er hver onsdag fra 18:30 – 21:30. Tilmelding via mail mitkrearum [a] gmail.com eller sms på mobil 28574323.

Flere glimt fra aftenens kreaklub:

365 moodboards in 2014. Moodboard #127: Glimt fra kreabordet i kreaklubben - med papir og hækling. Fotograf: Susanne Randers

365 moodboards in 2014. Moodboard #127: Glimt fra kreabordet i kreaklubben - med bilar og lakridspiber. Fotograf: Susanne Randers

365 moodboards in 2014. Moodboard #127: Glimt fra kreabordet i kreaklubben - mindfulness. Fotograf: Susanne Randers

Kreaklubben er indbegrebet af kreativt flow, mindfulness, hygge, inspiration, kreation og fællesskab – og jeg er VILD med det!!!

I morgen skal jeg i Klub Kreativ hos Dorthe Walbum i Soho i København, hvor vi skal tale om powerflow, kreative blokeringer og hvordan du finder dine guldæg – måske har du lyst til at komme med…? Læs meget mere om klubaftenen her…

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #127: Glimpses from tonight's creative kitchen table. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Glimpses from tonight’s creative kitchen table

Wednesday nights I open our house for Creative Gatherings in our kitchen. I always love to see who shows up – and what creative supply they are bringing – for no Wednesdays look the same…

Today we were three – but I have room for six around the kitchen table, so there is room for you if you like, and live near Køge in Denmark. It is absolutely free :)

It is every Wednesday 18:30 to 21:30. Registration by mail mitkrearum [a] gmail.com or sms on mobile +4528574323.

More glimpses from the evening’s Creative Gathering:

365 mood boards in 2014. Mood board #127: Glimpses from tonight's creative kitchen table with paper and crochet. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

365 mood boards in 2014. Mood board #127: Glimpses from tonight's creative kitchen table - with candy. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

The Creative Gatherings are creative flow, mindfulness, cosines, inspiration, creation and community all mixed up in an amazing cocktail – and I love it!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10