Tag-arkiv: Promarker

MOODBOARD #204:
Promarker solskin i mit krearum ¦ Promarker sunshine in my studio

20140727-132832-48512082.jpg

Jeg er her endnu!!!

Har bare lige holdt en tiltrængt pause HELT VÆK fra computeren og bloggen… Så undskyld på forhånd for blogspam, når jeg liiige skal have vist de moodboards, jeg har lagt de sidste par uger… ♥

Jeg er VILD med mine Promarkere!

Omkring juletid købte jeg mine første Promarker tuscher i Panduro Hobby, og siden da har jeg ikke kunnet lade være med at supplere min samling, når de har været på tilbud i Bilka…

Forrige onsdag lavede jeg så mandtal – måtte liiiige have et overblik over alle de mange farver, jeg egentlig har på lager…

Regnbuecirkel og solskin i mit krearum

Og hurtigt fik jeg skabt den skønneste farvecirkel i mit krearum med alle de fine tuscher lagt op efter farverne i regnbuen…

Næste skridt er et stort stykke papir, som jeg kan lave et farvekort på, så jeg altid har det ved hånden, når jeg skal farvelægge mine doodles…

Kærlig hilsen Susanne ♥

PS. Jeg lægger et moodboard hver dag og viser det på Instagram, men her i sommerheden har jeg valgt at samle nogle af ugens blogindlæg, så jeg kan leve mest muligt i nuet – og væk fra computeren…

Dette moodboard er lagt onsdag 23. juli 2014.

Skriv en kommentar

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Short blog post in English – photos from my Instagram:

20140727-132832-48512481.jpg

I’m still here!!!

Have just had ​​a much needed break COMPLETELY AWAY from the computer and the blog… So I apologize in advance for blog spam when I post the mood boards, I have been making the last two weeks… ♥

Promarker sunshine in my studio

Around Christmas time I bought my first Promarker pens in Panduro Hobby, and since then my collection has grown slowly…

A couple of weeks ago I gathered all the pens – had to have an overview of all the many colors that I actually have in stock…

Rainbow Circle and sunshine in my studio

Soon I had created the most beautiful color circle in my studio with all the fine pens placed after the colors in the rainbow…

The next step is a big piece of paper so I’m able to make a color chart I can have by my side when I need to color my doodles.

Lots of love and happiness, Susanne ♥

PS. I make a mood board every day and post it on Instagram but during the summer I sometimes publicize more than one blog post at a time to live as much as possible in the moment – and away from the computer…

This mood board is made Wednesday 23 July 2014.

Write a comment

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #94:
Gør klar til blogtræf i Dankbar ¦ Preparing a bloggers meeting tomorrow

365 moodboards i 2014. Moodboard #94: Gør klar til blogtræf i Dankbar. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

I morgen skal jeg til det sejeste blogtræf længe, på Puk og Charlotte‘s arbejde i Dankbar ved Trekroner Station – lige uden for Roskilde…

Det bliver et blogtræf ud over det sædvanlige, idet vi dels skal præsentere hinandens blogge og tale om, hvorfor og hvordan vi blogger – men det fedeste bliver, at vi også skal møde mange af de unge, som til dagligt kommer i Dankbar.

Uddrag fra Puk’s blog:

“… Psykisk sygdom er utrolig mange ting, og jeg arbejder til dagligt med unge, der lider af forskellige diagnoser som autisme, depression, OCD, angst, anoreksi, skizofreni og andre lidelser.

Når man er ung og psykisk sårbar er der mange ting, der bliver sværere for én. Det kan være den sociale kontakt, det at skulle passe ind i et skema på skolen og møde til bestemte tider. Svært at man ikke kan deltage i fester med alkohol, når man får så meget medicin, der er farligt at indtage sammen med alkohol.

Alligevel har unge med psykiske lidelser de samme drømme og håb som raske, unge mennesker. De vil gerne have en bedsteveninde og gå til fester. Finde en kæreste og blive arkitekt. Eller have en hulens masse følgere på Instagram og turde sige, hvad man vil.

Derfor prøver vi at arrangere et blogtræf i Dankbar, hvor jeg arbejder. Vi inviterer mennesker udefra, fordi vi håber, de vil komme og fortælle om, hvordan man kan bruge sin blog til mange forskellige formål. Vi vil gerne vise vores unge, at man kan bruge en blog (eller sin Instagramprofil) til at vise sider af sig selv og talenter man har, uden at udstille sig selv.

Vi håber, at dagen kan blive kreativt inspirerende for alle parter. En erfaringsudveksling bloggere og brugere af de sociale medier imellem. Vores unge har brug for inspiration og gode idéer, men de kan sagtens selv definere, hvad deres blog skal handle om, og hvad de har lyst til at fortælle om sig selv og deres interesse.

Jeg inviterer dig hermed til at komme med til et anderledes blogtræf, hvor du kan dele ud af din viden og erfaring og samtidig tage noget med dig hjem i form af gode oplevelser, interessante samtaler, miniworkshops, en lækker goodiebag og en følelse af at have givet noget videre til andre mennesker…”

Læs mere her på The Puk Project

DET ER LIGE MIG!

Jeg elsker at netværke, mødes med andre, inspirere og blive inspireret – og jeg har dyb respekt for, at vi alle har drømme, ønsker og håb for fremtiden, uanset hvilke psykiske eller fysiske udfordringer vi tumler med.

Så jeg glæder mig til en dag med skønne kreative og medmenneskelige energier sammen med dejlige bloggere og instagrammere!

Kreakassen er pakket – jeg satser på at arbejde med stempler og Promarkers i morgen, så må vi se, hvad dagen bringer af kreative overraskelser og workshops.

Kærlig hilsen Susanne

PS. I morgen er det også min mormors 100 års fødselsdag, hvis hun havde levet. Så hun skal også mindes og hyldes her i weekenden ♥

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #94: Preparing a bloggers meeting tomorrow. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Preparing a bloggers meeting tomorrow

Tomorrow I am going to the coolest bloggers meeting ever at Puk and Charlotte‘s work in Dankbar, close to Roskilde…

It will be a kind of extra ordinary bloggers meeting, as we would spent time on presenting each other’s blogs, and talking about how and why we blog.

But the coolest thing is that we also have to meet many of the young people who use Dankbar on daily basis. Young mentally vulnerable people who all struggle with some kind of mental illness – and still have lots of creative dreams and like the creative energies, just like the rest of the lovely bloggers and Instagrammers who join the meeting tomorrow.

IT’S TOTALLY ME!

I love to network, talk with others, inspire and be inspired – and I deeply respect that we all have dreams, wishes and hopes for the future, regardless of the mental or physical challenges we are struggling with.

So I am looking forward to a day of beautiful creative and compassionate energies! My creative bags are packed – I plan to work with hand carved stamps and Promarker pens tomorrow, and look forward to see what the day brings of creative surprises and workshops.

Lots of love and happiness, Susanne

PS. Tomorrow is also my grandmother’s 100th birthday if she had lived. So she will also be recalled and celebrated this weekend ♥

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #91:
Min hverdags nye farveskala ¦ My new everyday colors

365 moodboards i 2014. Moodboard #91: Min hverdags nye farveskala. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Så blev det min første arbejdsdag i helt nye omgivelser på Ølby Ældrecenter Lyngbo… Kan mærke det bliver godt!

Fik en super lang god snak med lederen og den helt store omvisning – og blev sendt forholdsvist tidligt hjem. Ufatteligt som ens hoved bliver blæst med informationer på sådan en første arbejdsdag…

Har sat mig for at få et visuelt overblik over huset til i morgen – i farvekoder. For huset er inddelt i tre etager med to boenheder pr. etager – med hver sin farve.

Grøn, lilla, grå, brun, blå og rosa afdeling

Og personalet siger raskvæk grøn, lilla, grå, brun, blå og rosa – og de farver skal jeg bare have hurtigst muligt ind på nethinden…

365 moodboards i 2014. Moodboard #91: Min hverdags nye farveskala. Lagt i hama perler og tegnet med promarkers. Fotograf: Susanne Randers

Så jeg har tegnet med promarkers, lagt huset i hama perler og fundet lidt strik og doileys frem til at lægge dagens moodboard. En hyggelig måde for mig at få huset – og farverne – ind under huden på.

De næste tre dage skal jeg så være en dag på hver sin etage, så jeg også får beboerne og personalet en smule ind under huden.

Glæder mig til det hele… ♥

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #91: My new everyday colors. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

My new everyday colors

Have had my first working day in brand new surroundings at the local elderly home… I can feel it will be good!

Had a super long good chat with the manager and a big guided tour around the house – and was sent home relatively early. Unbelievable as your head gets blown with information on the first day at a new job…

Have promised myself to have a visual overview of the house for tomorrow – in color codes. The house is divided into three floors with two residential units per floor – each with its own color code.

Green, purple, gray, brown, blue and pink department

And the staff says all the time green, purple, gray, brown, blue and pink – so these colors I have to learn quickly…

365 mood boards in 2014. Mood board #91: My new everyday colors. Made i hama beads and a promarker drawing. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

So I’ve drawn with Promarkers, made the house in hama beads and found some knitting and doileys and made today’s mood board. A nice way for me to get the house – and colors – under my skin.

The next three days I will be a day on each floor, so I also get the residents and the staff a little under my skin.

Looking forward to it all… ♥

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10