Tag-arkiv: Plantegning

MOODBOARD #22:
Tegner, drømmer, læser og indretter ¦ Drawing, dreaming, reading and decorating

365 moodboards i 2014. Moodboard #22: Tegner, drømmer, læser og indretter. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Jeg flytter om på energierne herhjemme.

Efter jeg i sidste uge tog fat på igen igen at indrette, rydde op og organisere mit krearum, så kommer det helt automatisk til at smitte af på resten af huset.

Vi har stået her så mange gange før – med drømmen om at skabe et aktivt hus, hvor der er plads til kreative udfoldelser all over – og samtidig tilbagetrækningszoner med plads til refleksion, meditation og fordybelse.

Og havde vi boet i et kæmpe New Yorker penthouse studio uden vægge, havde vi sikkert knækket indretningskoden for længst…

Elsk dit hjem

En af mine danske yndlings indretningsbøger er Ranvita la Cours “Elsk dit hjem” fra 2009. Jeg er vild med hendes smukke farverige, romantiske, feng shui univers, hendes dybe refleksioner og det nærvær, som lyser langt ud af bogen.

Ranvitas bog handler i den grad om energier – og om at vi kan tiltrække alt det gode, som vi ønsker i livet, hvis vi blot indretter os i overensstemmelse med vores personlighed.

Soul Space

I sidste uge netværkede jeg med den skønneste indretningsarkitekt og blogger Janne Baun Lützhøft, med bloggen Original Indretning, som introducerede mig til en indretningsbog fra 2011, som skulle være indretningsbogen over dem alle.

“SoulSpace… Transformér dit hjem, forvandl dit liv.
Sådan skaber du et hjem, fri for rod, fuld af skønhed – og inspireret af dig.”

Står der på forsiden af den amerikanske bog, der er skrevet af Xorin Balbes. Og jeg har netop hentet den på biblioteket i dag og glæder mig til rigtigt at fordybe mig i den.

Janne har skrevet et helt blogindlæg om bogen, som jeg vil anbefale dig at læse her.

365 moodboards i 2014. Moodboard #22: Decorate Workshop af Holly Becker. Collage. Fotograf: Susanne Randers

Decorate Workshop

Når vi taler om indretningsbøger, må jeg også nævne “Decorate Workshop” af Holly Becker.

Jeg fik bogen i julegave – og er VILDT inspireret af alle de smukke moodboards, som er i bogen.

Jeg har længe fulgt Holly Becker på hendes blog, decor8blog.com, og følger hende nu også på Instagram. I øjeblikket er hun i færd med at indrette sit nye hjem i Tyskland.

“Decorate Workshop” er anmeldt her på bloggen “a creative mint”

Hvad er din yndlings indretningsbog – eller allerbedste indretningstip?

Kærlig hilsen Susanne

PS. Tak for den VILDE modtagelse af min flow paper book give away i går. Er du ligesom jeg vild med papir, så tøv ikke med at deltage i give away’en…

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #22: Drawing, dreaming, reading and decorating. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Drawing, dreaming, reading and decorating

I’m rearranging the energies at home.

After last week when I moved around, organized and decorated my studio – the rest of the house automatically needs to be taken care of.

We have been here so many times before – with the dream about creating an active house with space for creativity all over – and at the same time space for reflection and meditation.

And if we had lived in a huge New Yorker penthouse studio without walls, we probably allready had arranged our stuff and lived like we always have dreamt about.

Love your home

One of my favorite Danish interior design books have always been Ranvita la Cour’s “Elsk dit hjem” (Love Your Home). I love her beautiful, colorful, romantic, feng shui universe, her deep reflections and the presence that illuminates the book.

Ranvita’s book is also about energies – and that we can attract all the good things that we want in life if we live and decorate according to our personality.

Soul Space

Last week I networked with the fantastic interior designer and blogger, Janne Baun Lützhøft, with the Danish blog “Original Indretning“, (Original Interior) who introduced me to a decorate book from 2011, which would be the decorate book of all books.

“Soul Space… Transform Your Home, Transform Your Life.
How to create a home free of clutter, full of beauty – and inspired by you.”

It says on the front of the American book, written by Xorin Balbes. And I’ve just picked it up at the library today and look forward to read it.

Janne has written an entire blog post about the book, you can read here. (in Danish)

365 mood boards in 2014. Mood board #22: Decorate Workshop af Holly Becker. Collage. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Decorate Workshop

When we talk about interior design books, I must also mention “Decorate Workshop” by Holly Becker.

I got the book for Christmas – and I am SO INSPIRED by all the beautiful mood boards that are in the book.

For years I have followed Holly Becker on her blog, decor8blog.com, and now I’m also following her on Instagram. Currently she is in the process of decorating her new home in Germany.

“Decorate Workshop” is reviewed here on the blog “a creative mint”

What is your favorite decorate book – or best decorating tip?

Lots of love and happiness, Susanne

PS. Thank you for the AMAZING reception of my flow paper book give away yesterday. If you love paper just like me, don’t hesitate to join my give away here…

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10