Tag-arkiv: Opslagstavle

365 moodboards i 2014
¦ 365 mood boards in 2014

IMG_7791.JPG

Yihaaaa! Jeg gjorde det! 365 moodboards i 2014…

Sikken rejse jeg har været på i 2014! Sikken milepæl at lægge det sidste moodboard, printe det ud og hænge det op på væggen sammen med alle de andre! [Se billede nedenfor]

Jeg gjorde det. Hver dag hele 2014. Lagde et moodboard om dagen. Et moodboard med reference til mit liv, min kreativitet, min personlige rejse – fyldt med masser af dejlige stunder sammen med familie, venner og masser af nye, skønne kreative bekendtskaber.

Et moodboard om dagen var min egen commitment til mig selv – og jeg tillader mig at være stolt over at have gennemført det.

Alle moodboards er dagligt vist på Instagram. Du finder dem alle her på #365moodboardsin2014

Instagram vs. blogging…

Det er jo ingen hemmelighed, at jeg hver dag er aktiv på Instagram – og fra engang i august kun har blogget meget lidt.

Det føles som om, at jeg er løbet tør for ord – og har meget mere behov for at kommunikere visuelt for tiden. Håber du stadig kigger med. Du behøver ikke have en instagram-profil – men kan blot slå op på instagram.com/mitkrearum

Glæder mig til et 2015 fyldt med masser af kreative projekter og kreationer og nye, farverige moodboards, dog ikke 365 fra mig…

Kærlig hilsen Susanne ♥

Dette moodboard er fra onsdag 31. december 2014. Billedet nedenfor er fra 1. januar 2015.

Skriv en kommentar

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – photos from my Instagram:

IMG_7806.JPG

Hurray! I did it! 365 mood boards in 2014

What a mile stone! I did it!!! Made a mood board a day each day in 2014.

What a FANTASTIC creative journey it has been! The mood boards did all refer to my life, my creativity, my personal journey – filled with lots of lovely moments with family, friends and new, wonderful creative relations.

THANK YOU so much for supporting me on my journey with cherishing and sweet comments. I am overwhelmed by gratitude.

Wish you a happy and creative 2015

Wish you all a very HAPPY NEW YEAR loaded with creative flow, joy, happiness, love, peace and laughter.

Am looking forward to a 2015 filled with lots of creative projects and creations and new, colorful mood boards, but not 365 from my hand…

You can see all 365 mood boards here on #365moodboardsin2014

Lots of love and happiness, Susanne ♥

This mood board was made Wednesday 31 December 2014. And the picture of my mood board wall is from January 1st, 2015.

Write a comment

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #25:
Skitser til Eske Kaths loftsmaleri i Kronprinsesse Marys mødelokale ¦ Sketches for ceiling painting in Crown Princess Mary’s conference room

365 moodboards i 2014. Moodboard #25: Skitser til Eske Kaths loftsmaleri i Kronprinsesse Marys mødelokale. Inspirationsvæg udstillet på KØS. Fotograf: Susanne Randers

Et moodboard kan bruges til utallige kreative processer!

Moodboardet er et kanont værktøj til at afklare en forventningsafstemning, hvis en kunstner eksempelvis skal lave et bestillingsarbejde til en kunde.

Så er det ligesom at se ind i kunstnerens skaberunivers – og moodboardet bliver en visualisering af, hvad kunstneren tænker og føler om den konkrete foranstående opgave…

På moodboardet kan kunstneren samle skitser, farvesammensætninger, modeller og materialer, som peger i retningen af, hvordan det færdige kunstværk eller udsmykningen kommer til at se ud…

Jeg elsker at kigge med i en kunstners kreative proces, se på skitser, farveforlæg, høre interviews eller hvad der nu er til rådighed, når man går på museum, surfer på nettet eller ser en dokumentarfilm på tv eller på youtube.

Kunst til de kongelige

I 2009 blev 10 danske kunstnere inviteret til at udsmykke dele af Kronprinsparrets bolig på Amalienborg i Frederik VIII’s Palæ.

De 10 kunstnere har doneret alle deres skitser og modeller til KØS – museum for kunst i det offentlige rum – hvor jeg arbejder i museumsbutikken.

KØS havde en stor populær udstilling tilbage i 2010 med alle kunstnernes skitser – og i år er udvalgte skitser udstillet på museet igen, i

Kathrine Ærtebjergs væg er nok min favorit…

Jeg har enormt svært ved at vælge, hvilken af kronsprinsparrets kunstværker, jeg er vildest med, da der er store kunstnere som Erik A. Frandsen, Eske Kath, Jesper Christiansen, John Kørner, Kaspar Bonnén, Kathrine Ærtebjerg, Morten Schelde,  Olafur Eliasson, Signe Guttormsen og Tal R repræsenteret.

Vildest er jeg nok med Kathrine Ærtebjergs finurlige eventyrmalerier i Kronprinsparrets anretterkøkken, hvor skitserne faktisk var lilla – mens den færdige væg blev gul

365 moodboards i 2014. Moodboard #25: Forarbejde til Eske Kaths loftsmaleri i Kronprinsesse Marys mødelokale. Inspirationsvæg udstillet på KØS. Fotograf: Susanne Randers

[Forarbejde til loftsmaleri i Kronprinsesse Marys mødelokale i Frederik VIII’s Palæ. Olie på lærred, snor og collage. Skitse i 1:4, opdelt i tern. Realiseret af Eske Kath (f. 1975) i 2009]

Eske Kaths fantastiske inspirationsvæg

I dag, da jeg var på arbejde, valgte jeg at affotografere Eske Kaths fantastiske inspirationsvæg, som i øjeblikket hænger på KØS.

Den er virkelig et sansebombardement, der vil noget – og et super godt eksempel på et moodboard.

Inspirationsvæggen er et sammensurium af Eske Kaths blyantstegninger, akvareller, notater, farveprøver, rumoptegnelser, udklip, fotos, prints mv. – som alt sammen er forarbejder til det endelige loftsmaleri, som blev opført i 2009.

Det færdige loftsmaleri har referencer til solen, universet og hvem ved, måske også den globale opvarmning… – Og ifølge et interview med Eske Kath, må loftet gerne få de besøgende til at læne sig tilbage og forsvinde væk i en anden verden – og måske reflektere over, at de er en del af noget større, end det der er lige her og nu.

Så du skitserne i 2010?

Ellers har du chancen igen nu! Kig forbi Køge og se skitserne med dine egne øjne – de hænger på KØS frem til august 2014…

Og giv mig endelig et pip, hvis du kommer forbi Køge :)

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #25: Sketches for ceiling painting in Crown Princess Mary's conference room. Inspiration wall exhibited at KØS. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Sketches for ceiling painting in Crown Princess Mary’s conference room

Mood boards can be used for lots of creative processes.

If an artist is going to make a commissioned work for a client, a mood board is very useful.

On the mood board the artist can gather sketches, color schemes, models and materials that points in the direction of how the finished work of art or decoration is going to look like…

I really love to look into an artist’s creative process, looking at sketches, color models, interviews etc. – and I am very grateful that I have the opportunity due to my work.

Art for the Royal Family

In 2009, 10 Danish artists were invited to decorate parts of the Crown Prince Couple’s home at Amalienborg Palace, Frederik VIII’s Palace, in Copenhagen.

The 10 artists have donated all their sketches and models to KØS – museum of art in public spaces – where I work at the museum shop.

KØS had a very popular exhibition back in 2010 with all the artists’ sketches – and this year some of the sketches are exhibited at the museum again.

Kathrine Ærtebjerg’s wall is probably my favorite…

It is difficult to choose which of the Crown Prince Couple’s works of art, I like the most, as there are great artists such as Erik A. Frandsen, Eske Kath, Jesper Christiansen, John Kørner, Kaspar Bonnén, Kathrine Ærtebjerg, Morten Schelde,  Olafur Eliasson, Signe Guttormsen and Tal R represented.

If I have to choose, I will probably choose Kathrine Ærtebjerg whimsical adventure paintings in the Royal Couple’s butler’s kitchen, where the sketches in fact were purple – while the finished wall turned out to be yellow

365 mood boards in 2014. Mood board #25: Preliminary work for Eske Kath's ceiling painting in Crown Princess Mary's conference room. Exhibited at KØS. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Preliminary work for ceiling painting in Crown Princess Mary’s conference room, Frederik VIII’s Palace. Oil on canvas, strings, collage. Executed by Eske Kath (b. 1975) in 2009]

Eske Kath’s amazing inspirational wall

Today when I was at work, I chose to photograph Eske Kath‘s amazing inspirational wall.

It is truly a sensational experience – with lots of colors and thoughts – and a very fine example on a mood board.

The wall is a hodgepodge of Eske Kath’s pencil drawings, watercolors, notes, color swatches, cut outs, photos, prints etc.- All of which are preparatory to the final ceiling painting, which was executed in 2009.

The finished ceiling painting has references to the sun, the universe and who knows, perhaps global warming… – And according to an interview with Eske Kath, the ceiling may invite the visitors to lay back and float away into another world – and maybe reflect upon that they are part of someting bigger than right here and now.

Did you see the sketches in 2010?

Otherwise, you have the chance again now! Visit Køge and see the sketches with your own eyes – they are exhibited on KØS until August 2014

And please tell me, if you come around Køge :)

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #11:
Min inspirationsvæg i mit krearum ¦ My inspiration wall in my studio

365 moodboards i 2014. Moodboard #11: Min inspirationsvæg i mit krearum. Fotograf: Susanne Randers

Jeg vil gerne invitere dig med ind i mit eget moodboard – min kæmpe inspirationsvæg, som hænger på den ene væg i mit krearum.

Inspirationsvæggen er ca. 1×2 meter, og er lavet ved hjælp af neonpink mursnor, der er udspændt imellem nogle små kroge, jeg har skruet ind i væggen.

En moderne opslagstavle uden tegnestifter

På mursnoren hænger der en masse postkort, kunsttryk, grafik, skitser, charms, gaver, blomster, garnstumper, flyers, visitkort, udklip og hvad jeg ellers har lyst til at se på… Alt er hængt op med små klemmer.

Og selvom det måske ser tilfældigt ud, så har jeg en eller anden tendens til altid at organisere ting i farver, så der er små grupperinger rundt omkring, især af farverne pink, grøn, gul, gylden, grå og monokrom…

Inspirationsvæggen er som en moderne opslagstavle IRL (in real life) – der fint supplerer mine virtuelle opslagstavler i Pinterest.

Ét stort sansebombardement

Inspirationsvæggen er ophængt i februar 2013, lige efter jeg havde fået det vildeste sansebombardement på UP messen i Herning (det tidligere Formland).

– Og tilsyneladende har “mine farver” i 2013 har mest været pink, grøn, gul, hvid og sort… Rigtig gerne med et strejf af neon…

Tid til fornyelse af mine foretrukne farver

Men på det seneste har jeg genfundet glæden ved især turkis igen, så jeg skal snart have rodet rundt i moodboardet og klasket nogle nye lækre sager op – og det glæder jeg mig helt vildt til.

Er allerede begyndt at samle til bunke – så når jeg ser noget lækkert eyecandy, så lægger jeg det til side i en fin æske, så jeg inden længe kan lave en ny inspirationsvæg – og nogle nye kreationer inspireret heraf. Mest af alt glæder jeg mig snart til at male igen :)

Hvordan ser DIN opslagstavle ud…? Hvad inspirerer DIG?

Vis mig gerne din opslagstavle! Du kan bl.a. vise den frem via Instagram, Pinterest, blog eller Facebook – og skriv gerne en kommentar her på bloggen om, hvor vi andre kan se den…

Måske jeg eller en læser kan blive inspireret af dig?

Har du ingen opslagstavle, vil jeg absolut anbefale dig, at udpege en lille bid væg, du ofte ser på, og lave dig en… DIY: Brug gerne min ide med kroge, snore og klemmer – eller lav en super hurtig ophængning med lækre inspirerende billeder opsat med maskingtape…

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #11: My inspiration wall in my studio. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

My inspiration wall in my studio

I would like to invite you into my own mood board – my giant inspiration wall in my studio.

My inspiration wall is approx. 1×2 meters and is made ​​using neon pink string that is stretched between small hooks screwed into the wall.

A modern pin board without pins

On the string hangs a lot of postcards, prints, graphics, sketches, charms, gifts, flowers, yarns, flyers, business cards, cut outs and whatever I like to look at… Everything is hung up with small clamps.

And although it might seems random, I have a tendency to always organize things in color, so there are small groups all around, especially by the colors pink, green, yellow, golden, gray and monochrome…

My inspiration wall is like a modern pin board IRL (in real life) – which complements my virtual pin boards at Pinterest.

Time for renewal of my favorite colors

Apparently “my colors” in 2013 has been mostly pink, green, yellow, white and black … Very often with a touch of neon…

But lately I have rediscovered the joy of especially turquoise again, so I will soon mess around in the mood board and smash up some new goodies – and I’m so much looking forward to it!!!

I have already begun to gather nice stuff – so when I see something delicious eye candy, I put it aside in a beautiful box, so I’m able to make a new inspiration wall – and some new creations. Most of all I look forward to paint again soon :)

How does YOUR pin board look like…? What inspires YOU?

Please show me your pin board! You can show it through Instagram, Pinterest, blog or Facebook – and please write a comment on this blog where we can see it…

Maybe I or some other reader can be inspired by you?

If you do not have a pin board, I will definitely recommend you to make one right away. Find a wall you often look at and start the inspiration journey today… DIY: You are welcome to do like me with strings and hooks – or maybe make a super quick hanging with delicious inspiring pictures put up with masking tape…?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10