Tag-arkiv: Inspirator

MOODBOARD #139:
Scraps og postkort der taler til mit hjerte ¦ Scraps that speak to my heart

365 moodboards in 2014. Moodboard #139: Scraps og postkort der taler til mit hjerte. Fotograf: Susanne Randers

Tror ikke det kommer bag på nogen, at jeg har meget kreagrej omkring mig…

Ser jeg postkort eller smukke illustrationer tænker jeg straks, at det kan inspirere mig til det ene eller andet, så jeg samler altid vildt mange gratis go-cards sammen, når jeg eksempelvis er på café tur i København…

Jeg har nogle postkort, som betyder mere for mig end andre. Og dem har jeg altid med mig i lommen bag på min notesbog – sammen med dots og frimærker.

De fleste er gratis go-cards, mens kvinden med regnbuetårer er et kunstpostkort med den smukkeste illustration af Charlotte Clausen.

I dag skulle jeg lede efter et frimærke, og pludselig formede moodboardet nærmest sig selv…

Bærer du også noget tæt på dig, som taler til dit hjerte? ♥

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #139: Scraps that speak to my heart. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Scraps that speak to my heart

Do not think it comes as any surprise that I have a lot of creative supply around me …

If I look at a postcard or beautiful artwork I immediately think that it might inspire me to one or the other project, so I always pick free samles up if I, for example, am at a coffee shop tour in Copenhagen with free go-cards…

I have some postcards that means more to me than others. And the ones I always have with me in the pocket on the back of my notebook – with dots and stamps.

Most are free go-cards, while the woman with the rainbow tears is an art postcard with a beautiful illustration made by Charlotte Clausen.

Today I looked for a stamp, and suddenly the mood board almost shaped itself…

Do you also carry something close to you, which speaks to your heart?   

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #10:
En hyldest til Lisa Congdon – min store inspirator ¦ A tribute to Lisa Congdon

365 moodboards i 2014. Moodboard #10: En hyldest til Lisa Congdon - min store inspirator. Fotograf: Susanne Randers

En af mine store nulevende kunstneriske forbilleder er uden tvivl Lisa Congdon. En amerikansk illustrator og billedkunstner fra San Francisco, som først startede sin kreative rejse i sine midt 30’ere.

Jeg føler mig så meget forbundet med hende på rigtigt mange planer…

Jeg opdagede Lisa Congdons fantastiske grafiske univers for et par år siden – desværre efter at hun i 2010 gennemførte 365-dages projektet “A Collection a Day“, hvor hun hver dag lagde små skatte fra hendes enorme samling af alverdens dimsedutter frem, og forevigede dem fotografisk…

Det ville jeg så gerne have fulgt dag for dag, da det for mig rummer et overflødighedshorn af inspiration fra en svunden tid…

En hyldest til Lisa Congdon

Dagens lille moodboard er en hyldest til Lisa Congdons 365-dages projekt “A Collection a Day”, som er udgivet i bogform. Og oven i købet kommer bogen i den lækreste lille æske.

Sammen med Lisas skønne værk, er jeg også liiiige kommet til at lægge en en stribe neonpink dots op, som i den grad er min største samlerobjekt. ‘Cause I’m a dot girl!!!

Skulle jeg nogensinde vise “A Collection a day” ville det være af mit kreagrej – det indrømmer jeg at have en hel del på lager af – både nyt men også tonsvis af fint genbrugsgrej…

Lisa er en kæmpe inspirator for mig

Ikke nok med Lisa Congdons fantastiske personlige rejse, som man kan læse meget om på hendes blog, så er jeg også draget af hendes visuelle univers. Jeg er viiiild med hendes grafiske arbejder og smukke malerier… Meget nordisk og folklore inspireret… (og fyldt med pink!)

365 moodboards i 2014. Moodboard #10: Collage af Lisa Congdons mixed media billeder - fotos er lånt fra hendes blog og sammensat af mig

[Collage af Lisa Congdons fantastiske mixed media billeder, lånt fra Lisa Congdons blog. Nederst til højre er Lisa Congdon fotograferet i hendes studio]

Lisa har bl.a. gennemført en lang rundrejse i de nordiske lande i efteråret 2012, som jeg har fulgt via hendes blog. Så fantastisk at se vores nordiske levevis og omgivelser gennem hendes amerikanske øjne.

Lisa Congdons eget moodboard

Et moodboard kan sagtens være en kunstners opslagstavle eller inspirationsvæg. Dette billede har jeg lånt fra Lisa Congdons blog, hvor hun viser et billede af den inspirationsvæg, hun har i sit studio:

365 moodboards i 2014. Moodboard #10: Lisa Congdons inspirationsvæg - lånt fra hendes blog.

[Lisa Congdons inspirationsvæg – “Inspiration, Gathered“]

Er din nysgerrighed vækket?

Jeg er SÅ draget af Lisa Congdon – og måske er du også inspireret til at se mere…?

Du kan blandt andet se et super godt og personligt interview med hende her på youtube:

Good Life Project: Lisa Congdon on Building a Career as an Illustrator

Du kan også læse meget mere om Lisa Congdon og se mange flere lækre billeder her på hendes hjemmeside.

Æsken med bogen “A Collection a Day” kan købes hos Cinnober ved Rundetårn.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #10: A tribute to Lisa Congdon. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

A tribute to Lisa Congdon

One of my biggest contemporary artistic ideals is undoubtedly Lisa Congdon. An American illustrator and painter based in San Francisco, who first startet her creative journey in her mid 30’s.

I feel so much connected to her on several levels…

I discovered Lisa Congdon’s amazing graphic universe a few years ago – unfortunately after she in 2010 completed the 365-day project “A Collection a Day“, where she day by day photographed so many treasuries from her private collection of cool old stuff collected over many years.

A Tribute to Lisa Congdon

Today’s small moodboard is a tribute to Lisa Congdon’s 365-day project “A Collection a Day” which is published in book form. And the book even comes in the hottest little box.

Along with Lisa’s beautiful work, I have also place some small neonpink dots, which in no doubt are my greatest collectible. ‘Cause I’m a dot girl!

If I ever should make “A Collection a Day” project it would be of my creative supplies – which I admit to have a lot of :)

Lisa is a huge inspiration for me ♥

I am not only attracted to Lisa Congdon’s amazing personal journey, which you can read about on her blog, I am also drawn to her visual universe. I am totally crazy with her ​collages and beautiful paintings… Very Scandinavian and folklore inspired… (and filled with lots of pink!)

If you scroll up – you can see a collage of Lisa’s amazing work – and also her inspiration wall in her studio.

Wanna know more about Lisa Congdon?

I am so much attracted to Lisa Congdon’s work. And maybe I have inspired you to see more?

You can see a really good and personal interview with Lisa here on Youtube:

Good Life Project: Lisa Congdon on Building a Career as an Illustrator

And you can read much more and se many more amazing pictures at her website.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10