MOODBOARD #35:
Gør det selv: Firstfolk drømmefanger ¦ DIY: Firstfolk Dreamcatcher

365 moodboards i 2014. Moodboard #35: DIY: Gør det selv: Firstfolk drømmefanger. Fotograf: Susanne Randers

Lav din egen moderne drømmefanger ♥

Jeg lavede den skønneste drømmefanger i Herning på FORMLAND UP/GRADED i søndags. Og jeg har fået lov til at vise dig weekendens DIY vejledning, så også DU kan lave din egen drømmefanger.

FIRSTFOLK: Det første folk var indianere”

Drømmefangeren er et traditionelt indiansk håndarbejde.

Dette er en moderne version med flotte hæklede mellemlægsservietter, som giver drømmefangeren et feminint udseende. Brug den som et smukt ophæng eller til en lang halskæde.

Materialer til drømmefangeren:

 • Kraftig ståltrådsring eller anden form for ring (kig evt. i genbrugsen efter en gammel broderiramme eller find en bøjelig kvist i haven)
 • Vindseltråd til evt. at binde ringen sammen med
 • Evt. blomster vokstape (kan undlades)
 • Hæklet eller kniplet mellemlægsserviet
 • Garn, bånd, bast, tråd, lædersnor eller lignende
 • Fjer, evt. klippet i papir
 • Evt. perler, trækugler, amuletter, spejle, klokker eller andet pynt

DIY vejledning – sådan gør du:

 1. Form en ring af kraftig tråd eller en kvist. Ringen skal være en lille smule større end mellemlægsservietten
 2. Bind ringen sammen med vindseltråd
 3. Ringen kan bevikles med blomster vokstape, der holder ringen stabil og garnet fast
 4. Start med at vikle garn/snor/bånd hele vejen rundt på ringen
 5. Sæt garn/snor/bånd/tråd på en stor nål
 6. Læg den hæklede mellemlægsserviet i midten af ringen. Sno/sy garnet skiftevis ind mellem hullerne i mellemlægsservietten og ud rundt om ringen. Fortsæt hele vejen rundt. Bind garnet fast i toppen af ringen, lav en lykke, så du kan hænge drømmefangeren op
 7. Pynt din drømmefanger med fjer, perler, små amuletter eller lige, hvad du har lyst til

Inspiration:

Hæng drømmefangeren som dekoration i vinduet, på en gren, på væggen eller i loftet over sengen.

Hvis du bruger en lille mellemlægsserviet og sætter en lang kæde i, kan drømmefangeren bruges som halskæde.

DIY vejledning gengivet med tilladelse af Marlene Kunov og Anette Eckmann, Eckmann Alive Studio.

Min drømmefanger

Min drømmefanger er den til højre på billedet. Den til venstre er lavet af Eckmann Alive Studio. Begge mellemlægsservietter stammer fra min mormors gemmer og er kniplet, dog ikke af hende selv.

Jeg har valgt at holde farveskalaen i sart grøn, pink, hvid, creme, læder, natur, træ og guld.

Farver som – surprise (!!)… har været min farveskala hele 2013 – og surprise (!!)… matcher topbanneret på min blog… :)

Rigtig god fornøjelse med at lave din egen drømmefanger.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #35: DIY: Firstfolk Dreamcatcher. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

DIY: Firstfolk Dreamcatcher

Make your own modern dreamcatcher ♥

I have made the most wonderful dreamcatcher in Herning on FORMLAND UP/GRADED this Sunday. And I have been allowed to show you the weekend’s DIY instructions so YOU can make your own dreamcatcher.

“FIRST PEOPLE: The first people were Indians”

Dreamcatchers are traditional Native American crafts.

This is a modern version with beautiful crocheted doilies that provides the dreamcatcher a feminine look. Use it as a beautiful decoration or as a long necklace.

Materials for the dreamcatcher:

 • Strong steel wire ring or other ring (look at a charity shop for an old embroidery hoop or find a flexible twig in the garden)
 • Binding wire
 • Flower wax tape (optional)
 • Crochet doily
 • Yarn, ribbon, thread, leather cord etc.
 • Feathers, if necessary cut out of paper
 • Beads, wooden beads, amulets, mirrors, bells or other ornaments (optional)

DIY instructions – how to do it:

 1. Form a ring of the strong wire. The ring must be slightly larger than the doily
 2. Tie the ring together with binding wire
 3. The ring can be wrapped with flower wax tape that keeps the yarn stable
 4. Start by wrapping the yarn/string/ribbon around the entire ring
 5. Put the yarn/string/ribbon/thread on a large needle
 6. Add the crocheted doily in the center of the ring. Sew the yarn alternating between the holes in doily and out on the ring. Continue all the way around. Tie the yarn onto the top of the ring, and make a string to hang up the dreamcatcher
 7. Decorate your dreamcatcher with feathers, beads, small amulets or just what you want

Inspiration:

Hang the dream catcher as a decoration in the window, on the wall or in the ceiling above the bed.

If you use a small doily and put it in a long chain, the dreamcatcher can be used as a necklace.

DIY instructions courtesy of Marlene Kunov and Anette Eckmann, Eckmann Alive Studio.

My dreamcatcher

My dreamcatcher is the one to the right in the picture. The left one is made by Eckmann Alive Studio. Both doilies belonged to my grandmother.

I have chosen the colors pale green, pink, white, cream, leather, natural, wood and gold.

Colors that – surprise (!!)… have been my favorite colors in 2013 – and surprise (!!)… match the top banner on my blog… :)

I really hope you enjoy making your own dreamcatcher.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

4 tanker om "MOODBOARD #35:
Gør det selv: Firstfolk drømmefanger ¦ DIY: Firstfolk Dreamcatcher
"

 1. Pingback: MOODBOARD #59: Den amerikanske drøm ¦ The American Dream | Mit krearum [my creative space]

 2. Pingback: MOODBOARD #96: Drømmefanger workshop i Kirkens Korshær Køge ¦ Dream catcher workshop at Dan Church Social | Mit krearum [my creative space]

Leave a Reply