MOODBOARD #147:
Gul er sommerens hotteste farve ¦ Yellow is the hottest color this summer

365 moodboards in 2014. Moodboard #147: Gul er sommerens hotteste farve. Fotograf: Susanne Randers

Moodboard on the go…

I aften har jeg ikke været hjemme, så derfor satte jeg et lidt hurtigt dogme op for dagens moodboard.

Jeg fandt tilfældigt et gammelt Isabellas magasin fra maj 2007 og sagde til mig selv: Du skal kunne lave et aktuelt og sigende moodboard ud af sider fra dette blad.

Og allerede på side 18 sprang artiklen mig i øjnene: “Solskin kan man altid shoppe” – og så fulgte ellers 6 vidunderlig sider med gul lykke for øjnene.

“Gult er genialt”

Stod der også i denne måneds BoligLiv – og fælles for artiklerne er associationen til sol og sommer.

Artiklen fra Isabellas rummer også smukke lilla elementer sammen med det gule. Gul og lilla er nemlig komplementærfarver, og i de rette doser fremhæver den ene farve den anden…

Jeg er vild med gul

Elsker at have gule energier omkring mig. Gulvtæppet i mit krearum er blandt andet gult – og også mit nye sybord – som dog kun er brugt til opbevaring siden det er etableret…

Chakramæssigt er den gule farve handlingens farve, så mer’ af den, tak! ♥

Har du gule elementer eller energier i dit liv?

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #147: Yellow is the hottest color this summer. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Yellow is the hottest color this summer

Mood board on the go…

Tonight I have not been home, so I put a little quick dogma up for today’s mood board.

I found an old Isabellas magazine from May 2007, and said to myself: You have to be able to make a timely and telling mood board out of the pages of this magazine.

And already on page 18 an article jumped out to me: “Sunshine, you can always buy” – and then followed 6 wonderful pages with yellow happiness for the eyes.

“Yellow is brilliant”

Stood there also in this month’s BoligLiv, an other Danish interior magazine, – and common for the two articles are yellow associations to sun and summer.

The article from Isabella also had beautiful purple items along with the yellow. Yellow and purple is complementary, and in the right doses one color highlights the other…

I love yellow

Love to have yellow energies around me. The carpet in my studio is yellow – and also my new sewing table – which unfortunately has only been used for storage since it has been established…

Chakra wise, the yellow color is the color of action, so more of it, please! ♥

Do you have yellow elements or energies in your life?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Leave a Reply