MOODBOARD #142:
Min inspirationsvæg på Kunsthøjskolen i Holbæk sommeren 2013 ¦ My inspiration wall from last summer’s art school

365 moodboards in 2014. Moodboard #142: Min inspirationsvæg på Kunsthøjskolen i Holbæk sommeren 2013. Fotograf: Susanne Randers

Havde migræne torsdag aften, og kunne ikke rumme at lave et moodboard, men jeg postede et på Instagram fra sidste sommer, hvor jeg var på serigrafisk kursusKunsthøjskolen i Holbæk.

Et klassisk moodboard, der voksede og voksede

Billedet er min inspirationsvæg, som dag for dag voksede efterhånden som jeg hentede inspiration fra mit billedarkiv, fra bøger og fra nettet – og med nogle af mine første tryk…

Trykte blandt andet den serigrafiske serie med skærmblomster “Hvilken farve i regnbuen er du?”

Det var SÅ VILDT og totalt selvforkælelse at være af sted på Kunsthøjskole i 14 dage, og det står helt klart på min kreative ønskeseddel at gøre det igen!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #142: My inspiration wall from last summer's art school. Kunsthøjskolen in Holbæk. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

My inspiration wall from last summer’s art school

Had migraine Thursday night and could not create a mood board, but I posted one on Instagram from last summer when I was on the silk screen course at the Art School “Kunsthøjskolen” in Holbæk.

A classic moodboard that grew and grew

The picture is my inspiration wall, which day by day grew as I found inspiration in my photo archive, from books and from the internet…

Made among other things, the silkscreen printing series with screen flowers What color of the rainbow are you?”

It was SO CRAZY and good for my creative soul to be off on two weeks of Art School, and it is definitely on my creative wish list to do it again!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Leave a Reply