Tag-arkiv: Ugler

MOODBOARD #63:
Ta-dah: Flyvefærdige uglecollager ¦ Ready made owl collages

365 moodboards i 2014. Moodboard #63: Ta-dah: Flyvefærdige uglecollager. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Velkommen til verden

Hils på Johanne og Svend, to skønne tvillinger, som kom til den virkelige verden 21. februar 2014.

Uglecollagerne er en gave til tvillingernes mor fra min barndomsveninde Susanne.

Og det er ikke en hvilken som helst Susanne, for det er hende, som er “mor” til de to første ugler, jeg skabte, til hendes børn Rose og Lucca tilbage i 2011.

Siden da, er det blevet til mange flere uglecollager – nogle med og nogle uden navn.

Det er ren meditation for mig at lave uglecollagerne

Jeg hygger mig virkelig med at lave collagerne. Ren meditation at sidde og udvælge det rette papir og klistre små papirtunger på et stort A3 ark – og snakke med dem, når de skal have øjne, ører, næb og vinger, for at finde ud af, hvilken personlighed de skal have…

Disse to uglecollager er forholdsvis ens, da det jo er tvillinger – og jeg fandt det lækreste gamle håndmalede retrotapet i turkis og lilla, som binder uglerne sammen – det er også det tapet, som jeg har valgt til uglernes ører. Klippet som blomster til pigen og som stjerner til drengen.

Egentlig har en ugle ikke synlige ører, men hornuglen har horn, og det er dem, som man oftest afbilleder, når man skal lave en ugle…

Bare et lille stemningsbillede, for at afrunde ugleproduktionen, som jeg startede på for et par uger siden. I dag er uglecollagerne forenet med deres nye mor.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #63: Ta-dah: Ready made owl collages. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Ready made owl collages

Welcome to the world

Meet Johanne and Svend, two sweet twins who came into the real world 21 February 2014.

The owl collages are a gift to the twins’ mother from my childhood friend Susanne.

And it’s not any Susanne, ’cause she is the “mother” of the first two owls I created for her children Rose and Lucca back in 2011.

Since then, I have made many more owl collages – some with and some without a name.

It is pure meditation for me to make the owl collages

I’m having a great time making the collages. It is pure meditation to select the right paper and glue small paper tongues on a large A3 sheet – and talk to the owls when they need to have eyes, ears, beak and wings, to find out which personality they will have…

These two owl collages are relatively similar, as they are ment to be twins – and I found this delicious old hand-painted retro wallpaper in turquoise and purple, which ties the owls together – it’s also the wallpaper, which I have chosen for the owls ears. Cut as flowers for the girl and stars for the boy.

Actually, an owl has not visible ears, but a horn owl has horns, and they are the ones that you most often depicts, when making an owl…

Just a little mood board picture to finalize the owl production, which I started a few weeks ago. Today the owl collages was united with their new mother.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #55:
Uglen er mit indre kreative legebarn ¦ The owl symbolizes my inner creative child

365 moodboards i 2014. Moodboard #55: Uglen er mit indre kreative legebarn. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Vores hjem er pt. ret kaotisk. Det bærer tydeligt præg af, at jeg holder kreaklub, jeg har holdt ugleworkshop, at jeg fortsat rydder op og sorterer i mit krearum, at jeg lægger 365 moodboards, og at jeg bringer den ene genbrugsskat med hjem efter den anden fra nær og fjern…

Hyggelige overspringshandlinger

Og midt i al oprydningen i dag, blev jeg pludselig grebet af en uglestemning… Pludselig kiggede alle de der dots og gamle bøger på mig, og jeg så ugler for mine øjne… Og vupti fik jeg lavet mig endnu en lille ugleflok…  (^•^)

365 moodboards i 2014. Moodboard #55: Hyggelige overspringshandlinger med ugler bøger og dots. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Jeg har været fuldstændig VILD med ugler i snart 4 år… Uglen symboliserer mit indre kreative legebarn, så jeg hilser altid uglehygge velkommen… :)

Hmnnn…….

Tænker tit på, om det mon er en overspringshandling at være kreativ, eller om det er en overspringshandling at rydde op…?

Hvad synes du?

Her til aften har jeg været til stempelworkshop på Dankbar hos Puk og Charlotte – det viser jeg billeder af i morgen… Er du nysgerrig allerede nu, så besøg mig her på Instagram.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – the photos in this blog post are from my Instagram:

365 mood boards i 2014. Mood board #55: The owl symbolizes my inner creative child. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

The owl symbolizes my inner creative child

Our home is currently pretty chaotic. You can clearly see that I have creative gatherings, that I have arranged an owl workshop last week, that I continue to clean up and organize my studio, that I make 365 mood boards, and that I bring one recycling treasure home after another…

Cosy procrastination

Today I was supposed to organize my creative mess – but all of a sudden a bunch of new owls were born… Suddenly the dots and old books looked at me, and I had to dig in and create owls for an hour or two… (^•^)

I have been absolutely addicted to owls for about 4 years… The owl symbolizes my inner creative child, so I always welcome cozy “owl time”… :)

Hmmnnn……

I often wonder: Is it a procrastination to be creative in stead of cleaning up – or is it a procrastination to clean up in stead of being creative…?

What do you think?

This evening I have been on a stamp workshop on Dankbar arranged by Puk and Charlotte – I will show pictures of the workshop tomorrow… Are you curious now, please visit me here on Instagram.

Lots of love and happiness, Susanne

PS. My FOTOR photo app is still teasing, so I can only show pictures from my Instagram…

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #51:
Ugleskabeloner i skønt virvar ¦ A bunch of lovely owl templates

365 moodboards i 2014. Moodboard #51: Ugleskabeloner i skønt virvar. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Har haft den SKØNNESTE DAG med ugleworkshop på Herfølge Bibliotek.

Over 30 børn, forældre og bedsteforældre var mødt op – og jeg har set over 100 dejlige ugler komme til verden i dag.

Dette blogindlæg bliver kort og fyldt med billeder fra den smukke ugle dag – for jeg er godt brugt, og trænger til at komme i seng og drømme om alle de skønne ugler… og dots, dots, dots… I neon naturligvis… :)

Ugleskabeloner lægges på Pinterest

Jeg vil i løbet af weekenden lægge fotos af forskellige uglekreationer med de tilhørende skabeloner, som vi har brugt i dag, ind på mit Pinterest board med DIY ugle inspiration – hvis du skulle have lyst til at lave en masse ugler selv…

Må advare om, at du godt kan blive i temmeligt højt humør af det :)

Alle ugler er skabt af genbrugspapir, primært gamle bøger eller magasiner – og dekoreret med dots fra Søstrene Grene eller Vesterbros Kontorforsyning på Vesterbrogade.

Kærlig hilsen Susanne

Pictures from Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #51: A bunch of lovely owl templates. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

365 mood boards in 2014. Mood board #51: Preparing the owl workshop. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

365 mood boards in 2014. Mood board #51: Ready for owl workshop. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

365 mood boards in 2014. Mood board #51: Dots dots dots... All from Søstrene Grene. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

365 mood boards in 2014. Mood board #51: Some of today's lovely and cute owl creations. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

A bunch of lovely owl templates

Have had an AMAZING day with a lovely owl workshop together with more than 30 kids, parents or grandparents – and I have seen more than 100 owls being created today…

Am a bid tired now and need a good nights sleep. Look forward to be dreaming about cute owls and dots, dots, dots… In neon off course.

Look at the beautiful pictures and see some of today’s lovely owl creations (^v^)

I will upload templates on my Pinterest board with owl DIY inspiration during the weekend…

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10