Tag-arkiv: Penindepost

MOODBOARD #121:
Smuk kreativ pakkepost ¦ Beautiful creative pen pal package

365 moodboards in 2014. Moodboard #121: Smuk kreativ pakkepost. Fra @camillaflarup. Fotograf: Susanne Randers

Hver dag er efterhånden en fryd, når postkassen tømmes herhjemme. Jeg er SÅ helt vildt taknemmelig for al den smukke post, som lander i mine hænder i disse dage…

Tænker nogle gange på Grethe Sønck, som hvert år skrev omkring 500 julekort – og er SÅ glad for, at nogle skønne kvinder via Instagram har genoplivet traditionerne med at sende gode gammeldags breve, så det ikke kun er kedelige kuverter, som ligger i postkassen.

#kreativpakkepost

I dag fik jeg fingrene i det smukkeste brev fra Camilla Flarup – som led i legen #kreativpakkepost – en pakkeleg på initiativ af by_lipsius, som jeg selv er håbløs bagud med at sende breve i… Men jeg kommer snart efter det :)

I kuverten var fine postkort fra Søstrene Grene, og de smukkeste tags, klistermærker, læderlapper, øreringe samt den fine halskæde på billedet.

Og halskæden og postkortene passede bare så SMUKT til de flotte, sarte roser, jeg i går fik fuldstændig impulsivt af den dejligste dame, Lis, på gågaden i Køge…

Sammen med de smukkeste citater på postkortene, er det virkelig et moodboard, der taler til mit hjerte ♥ ♥ ♥

  • Be the kind of person you want to meet
  • Fly away with me
  • The sky is the limit

Mums, siger jeg bare! Opstillet ja, men det bliver det ikke mindre lækkert af. Totally eyecandy, hvis du spørger mig.

Kærlig hilsen Susanne
PS. Vinderen af min give away er fundet ved hjælp af min familie. Vinderen, Camilla Bertram, har en profil på Instagram – blandt andet med disse skønne, kreative, blomstrende, hyggelige billeder…

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #121: Beautiful creative pen pal package. From @camillaflarup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Beautiful creative pen pal package

Every day is like an adventure when emptying the mailbox at home. I am so grateful for all the beautiful packages that show up in my life these days…

Thinking sometimes about a Danish actor, Grethe Sønck, who wrote about 500 Christmas cards each year – and am SO pleased that lots of beautiful women via Instagram has revived the tradition of sending good old-fashioned letters, so it is not only boring envelopes, which lies in the mailbox.

#kreativpakkepost [creative parcels]

Today I recieved the most beautiful letter from Camilla Flarup – in the context of “creative parcels” swap – as I am hopelessly behind in sending letters in… But I will hopefully be mailing again soon :)

In the envelope was fine postcards from Søstrene Grene, and the most beautiful tags, stickers, leather patches, earrings and the delicate necklace in the picture.

And the necklace and postcards fit so BEAUTIFUL for the fine, delicate roses, I got yesterday completely impulsively of the loveliest lady, Lis, in the pedestrian road in Køge…

Along with the beautiful quotes on the postcards, it really is a mood board that speaks to my heart ♥ ♥ ♥

  • Be the kind of person you want to meet
  • Fly away with me
  • The sky is the limit

Yummy, I simply say! A totally set-up moodboard, yes, but it is totally eyecandy, in my opinion.

Lots of love and happiness, Susanne

PS. The winner of my give away is found with help from my family. The winner, Camilla Bertram, has a profile on Instagram – particularly with these wonderful, creative, prosperous, pleasant images…

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #109:
Ha’ en dejlig dag ¦ Have a happy day

365 moodboards in 2014. Moodboard #109: Ha' en dejlig dag. Sommersky fra @by_lipsius. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Har fået den skønneste sommersky ind af døren i dag – med #kreativpakkepost fra sødeste Philippa @by_lipsius, som er initiativtager til en ny lille penindepakkeleg i det hensidans land Instagram.

Ud over skyen var der også andre skønne herligheder i kuverten; et sødt personligt brev, skønne udstandsede sommerfugle, udklip af ord fra magasiner til brug i collager og artjournals samt en opskrift på de skønneste strikkede puder… [Så mangler jeg bare at lære at kunne læse en strikke- eller hækleopskrift – det har jeg stadig til gode…]

TUSIND TAK ♥

“Kæreste Philippa

Tusind tak for det helt igennem fantastiske brev. Jeg er virkelig taknemmelig for det hele ♥

Glææææææder mig til at hænge skyen op i mit krearum til evigt minde om, at hver dag skal blive den bedste vi har!

Jeg øver mig i at leve i nuet og kun tænke positive tanker, så den sky er bare det skønneste, du kunne give mig. Af hele mit hjerte tak.

Og tusind tak for dit smukke brev – glæder mit til at skulle sende noget hyggeligt til dig fra mit krearum, når det bliver min tur til oktober.

Kærlig hilsen Susanne”

#kreativpakkepost

Vil du følge med i alle de skønne kreative pakker, der bliver sendt rundt, så foregår det med hashtagget #kreativpakkepost via Instagram. Hashtags kan kun ses via en smartphone eller iPad Instagram app.

For nylig fik jeg også denne skønne kreative pakke tilsendt fra søde Mette Bayer Nissen.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #109: Have a happy day. Summer cloud from @by_lipsius. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Have a happy day

Have got the most beautiful summer cloud in the mailbox today – from sweet Philippa @by_lipsius who took the initiative to a new creative pen pal swap on Instagram.

In addition to the cloud, there were also other wonderful goodies in the envelope; a nice personal letter, beautiful die-cut butterflies, cut-outs of words from magazines to use in collages and artjournals and a recipe for the most beautiful knitted pillows… [Well, I still need to learn to read a knitting or crochet pattern – but I guess it will soon happen…]

THANK YOU SO MUCH ♥

“Dearest Philippa

Thank you for the truly amazing post. I’m really grateful for everything ♥

Looking forward to hang up the cloud in my studio to remind me about that every day should be the best we have!

I’m practicing living in the moment and only thinking positive thoughts, so the cloud is just the most wonderful creation, you could give me. I thank you from the bottom of my heart.

And thank you for your beautiful letter – I look forward to send something nice to you when it is my turn in October.

Lots of love and happiness, Susanne”

#kreativpakkepost [creative parcels]

Do you want to watch all the wonderful creative parcels that are sent around, please look at the hashtag #kreativpakkepost via Instagram. (You need to see the hashtags from a smartphone or iPad Instagram app).

Recently I also received this beautiful creative parcel from sweet Mette Bayer Nissen.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #101:
Ganesh i det smukkeste selskab ¦ God Ganesha in beautiful company

365 moodboards i 2014. Moodboard #101: Ganesh i det smukkeste selskab. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Har fået den mest vidunderlige gave med posten i dag – fyldt med kærlighed og solskin.

En helt og aldeles overraskende gave fra sødeste pernillesmile, som for nyligt sendte mig den skønneste kreaskat – men som åbenbart synes, at jeg skulle have lidt mere…

Og sikken kuvert at åbne – fyldt med det smukkeste papir og illustrationer fra gamle danske bøger, som jeg oven i købet ikke engang har set før…

Ganesh som prikken over i’et ♥ ♥ ♥

Og Ganesh… Guden med elefanthovedet, som er kendt for at “overvinde alle forhindringer”.

Ganesh er visdommens, intelligensens og undervisningens gud – og han er den, af alle hinduistiske guder, jeg holder aller mest af – og som sammen med Lakshmi kom til mig på et “Bright Future” gudindekort tilbage i september

365 moodboards i 2014. Moodboard #101: Ganesh i det smukkeste selskab. Close up. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

[Den hinduistiske gud Ganesh – i smukke gule omgivelser]

TAK TAK TAK ♥  

“Kære Pernille

Du ved, hvor meget Ganesh betyder for mig – og jeg er helt vildt dybt taknemmelig for det smukke, store glansbillede, du har sendt til mig sammen med det lækreste papir med de smukkeste illustrationer.

Glæder mig til at finde de helt rette omgivelser til ham i mit krearum.

Af hele mit hjerte: TAK ♥

Namaste – Fra det guddommelige inde i mig til det guddommelige i dig…”

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #101: God Ganesha in beautiful company. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

God Ganesha in beautiful company

Have got the most wonderful gift in the mail box today – filled with love and sunshine.

An absolutely astonishing gift from the sweetest pernillesmile, who recently sent me the most beautiful creative treasure – but who apparently think I should have a little more…

And what an envelope to open – filled with the most beautiful paper and illustrations from old Danish books that I have not even seen before …

Ganesha as icing on the cake ♥ ♥ ♥

And Ganesha… The God with the elephant head, which is known to “overcome all obstacles.”

Ganesha is the God of wisdom, intelligence and teaching – and he is the one of all the Hindu gods, I love the most – who along with Lakshmi came to me on a “Bright Future” goddess card back in September…

365 mood boards in 2014. Mood board #101: God Ganesha in beautiful company. Close up. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[The Hindu god Ganesha – in the most beautiful yellow surroundings]

THANK YOU THANK YOU THANK YOU ♥ ♥ ♥

“Dear Pernille,

You know how much Ganesha means to me – and I’m deeply grateful for the beautiful, large picture of him that you sent to me along with the loveliest paper with the most beautiful illustrations.

Looking forward to find the right place for him in my studio.

From the bottom of my heart: THANK YOU ♥

Namaste – From the divine within me to the divine in you…”

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10