Tag-arkiv: Læsø

MOODBOARD #156:
Læsø Kalder – igen¦ Læsø is calling – again

20140605-193747.jpg

Sidste sommer boede jeg tre måneder på Læsø – de vildeste tre måneder af mit liv.

Mandag 3. juni for et år og et par dage siden tjekkede jeg ind på Læsø sammen med 40 kvinder, hvor jeg sammen med jægerpigen Louise tilbragte tre smukke uger på Højgården hos pibemager og kunstner Anne Julie som led i tv-programmet “Læsø Kalder”. Sikken sommer!!!

Nu er jeg inviteret til Læsø for pinsen. Tjekker ud i morgen eftermiddag, klar til den vildeste weekend i selskab med de to dejlige damer igen. Åh, det bliver godt!!!!

Kommer nok ikke til at blogge særlig meget før engang i næste uge – har planer om at suge alt til mig og bare være i nuet :)

Vil dog stadig lække et moodboard dagligt og publicere på Instagram.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – photo from my Instagram:

Læsø is calling – again

Last summer I lived for three months on a Danish island, Læsø – the wildest three months of my life.

Monday, June 3 a year and a few days ago I checked in on Læsø with 40 women where I, along with the hunter girl, Louise, spent three beautiful weeks on Højgaarden with pipe-maker and artist Anne Julie as part of a television program “Læsø is Calling”. What a summer!

Now I am invited to Læsø for the weekend. Checking out tomorrow afternoon, ready for a wild weekend in the company of the two lovely ladies again. Oh, it will be so good!!

Don’t think I will blog that much until sometime next week – have plans about just living in the moment and explore and enjoy everything that comes to me :)

Will still make a moodboard daily and publish it on Instagram.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #116:
Drømmer om et helt hegn med ærteblomster ¦ Dreaming of a wall of lathyrus

365 moodboards in 2014. Moodboard #116: Drømmer om et helt hegn med ærteblomster. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Jeg er rykket udenfor. Både fysisk og psykisk!

At være i haven giver mig ro og balance, mange tanker falder på plads, mens jeg går og nulrer med jord, ukrudt eller blomster – og i dag har solen virkelig forkælet os.

Sidste sommer blev alle mine havedrømme sat på stand by, da jeg boede tre måneder på Læsø hen over sommeren – men i år bliver der atter skruet op for alle drømmene!

365 moodboards in 2014. Moodboard #116: Drømmer om et helt hegn med ærteblomster. Espalier lavet med neonpink mursnor. Maj 2013. Fotograf: Susanne Randers

[Et billede fra maj måned 2013 af vores hegn udspændt med et espalier af neonpink mursnor, som ærteblomsterne kunne kravle op af… Siden da har solen bleget mursnoren, men alle snorene er der endnu, så ærteblomsterne kan bare kravle løs igen i år…]

Et helt hegn med lathyrus…

Sidste sommer forsøgte jeg mig med at lave et helt hegn dækket med velduftende lathyrus – og havde endda lavet det smukkeste neonpink espalier, som de kunne klatre op af…

Men ak – de fik ikke vand nok, efter jeg var taget til Læsø, så de døde halvvejs oppe af hegnet… Men i år prøver jeg igen :)

I morgen lægger jeg ærterne i blød, og så er de snart klar til at blive lagt i jorden ♥

Hvad med dig…?

Er du også til havehygge og jord under neglene? Eller foretrækker du at sidde på terrassen eller altanen med benene oppe og et godt magasin i skødet? Jeg er absolut til lidt af det hele… Men her i foråret er der mange ting at gøre, hvis man gerne vil nyde alle de skønne, velduftende, farverige blomster senere på året…

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #116: Dreaming of a wall of lathyrus. Sweet peas. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Dreaming of a wall of lathyrus

I have moved outside. Both physically and mentally!

Being in the garden gives me peace and balance. Thoughts fall into place while I work with soil, weeds or flowers – and today the sun really has spoiled us with summer temperatures.

Last summer, all my garden dreams were put on hold because I lived three months in Læsø during the summer – but this year there I will turn up for all the dreams again!

An entire fence with sweet peas…

Last summer I tried to make a whole fence covered with fragrant sweet peas – and had even made a beautiful neon pink trellis as they could climb in…

But unfortunately they did not get enough water , after I had moved to Læsø, and they died halfway up the fence… But this year I’ll try again :)

Tomorrow I put the peas in water, and then they are soon ready to be put in the soil ♥

What about you…?

Do you also enjoy working in the garden? Or do you prefer to sit on the patio or balcony with your legs up reading a good magazine? I’m definitely to both… But at spring time, there are many things to do if you want to enjoy all the beautiful, fragrant, colorful flowers later in the year...

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #110:
TA-DAH: Færdigstrikket regnbue – og tanker om at gøre en forskel ¦ Knitted rainbow finished

365 moodboards in 2014. Moodboard #110: Færdigstrikket regnbue klar til yarnbombing - og tanker om at gøre en forskel. Fotograf: Susanne Randers

Tanker om fælles yarnbombing projekt, der gør en forskel…

Min regnbue blev strikket færdig i dag – dvs. jeg mangler lige at afslutte strikketøjet, men det gør jeg i morgen, og så skal jeg ellers finde et fedt sted at yarnbombe vores have.

Jeg er VILD med farver – og jeg glæder mig til at have en regnbue hængende, der kan smile til mig hver eneste gang, jeg ser på den.

Og så var det jeg tænkte:

Skal vi ikke lave et fælles yarnbombing projekt, som kan gøre en masse mennesker glade?

Sidste sommer var jeg med til at lave et yarnbombingprojekt på Læsø “En lap til Læsø”. Det var super skønt, sjovt og hyggeligt – men jeg tænker (højt):

  • Kunne vi yarnbombe en have ved et hospital?
  • Kunne vi yarnbombe en have på et børnehjem?
  • Kunne vi yarnbombe en del af en sansehave?
  • Kunne vi yarnbombe et sted, som VIRKELIG kunne gøre en forskel for stedets beboere eller brugere?

Mon du kender sådan et sted?

Jeg drømmer om at finde et sted, hvor nogle VIRKELIG har brug for et smil i deres hverdag – et sted, vi kunne pakke ind i garn på den hyggelige måde – bare for denne sommer…

Jeg ville gerne koordinere indsamlingen af strikkede og hæklede lapper, dialog med stedet, indhentning af tilladelser osv. og måske vi kunne være en hel masse hjælpende hænder om at sy det hele sammen og sætte det op på en dag eller to?

Kender du mon sådan et sted, der synes, det kunne være sjovt, spændende og hyggeligt? Så læg gerne en kommentar ♥

Jeg drømmer i hvert fald videre… ♥ ♥ ♥

I mellemtiden kan du se billeder fra yarnbombingen af Læsø her:

Kærlig hilsen Susanne

Skriv et kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #110: TA-DAH: Knitted rainbow finished and ready for yarnbombing. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

TA-DAH: Knitted rainbow finished

 – and thoughts about a common yarnbombing project that makes a difference

My rainbow was knitted finished today – and tomorrow I will find a suitable place for yarnbombing it in our garden.

I am CRAZY about colors – and I am delighted to have a rainbow hanging which can smile back at me every time I look at it.

And then I thought:

How about making a common yarnbombing project that can make a lot of people happy?

Last summer I made a yarnbombing project on the Danish island Læsø “A patch for Læsø”. The yarnbombing was super beautiful, fun and nice – but I think (out loud):

  • Could we yarnbomb a garden at a hospital?
  • Could we yarnbomb a garden at an orphanage?
  • Could we yarnbomb a piece of sensory garden?
  • Could we yarnbomb a place that REALLY make a difference for the resort’s residents or users?

Wondering if you know such a place?

I dream of finding a place where somebody REALLY needs a smile in their everyday lives – a place we could wrap into cosy yarn – just for the summer…

I would like to coordinate the collection of knitted and crocheted patches, the dialogue with the place, obtaining licenses etc. and maybe we could be a lot of helping hands of sewing it all together and put it up in a day or two?

Well, I continue dreaming… ♥ ♥ ♥

In the meantime, you can see pictures from the yarnbombing of Læsø here: (with Danish text)

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10