Tag-arkiv: Job

MOODBOARD #129:
Mission lær at hækle alle masker ¦ Mission learning to crochet all stitches

365 moodboards in 2014. Moodboard #129: Mission lær at hækle alle masker. Fotograf: Susanne Randers

Jeg har længe gerne villet lære at hækle efter en opskrift. Lære at kunne hækle, så jeg ved hvad luftmasker, fastmasker, stangmasker, dobbelte stangmasker og hvad det ellers hedder er for en størrelse – og lære at sætte det hele sammen ud fra en opskrift…

For hidtil har jeg frihåndshæklet – mest mellemlægsservietter – men nu er det nu, at det er nu…

Hækling – til brug for mig selv – og for at kunne hjælpe andre

På mit nye arbejde som aktivitetsmedarbejder på et plejehjem, har jeg også brug for at kunne støtte beboerne i deres hækleprojekter og hjælpe til, hvis behov – så der er mange gode grunde til, at jeg skal lære alle de hyggelige hæklegreb nu…

365 moodboards in 2014. Moodboard #129: Mission lær at hækle alle masker. Hækl tillæg til Hendes Verden og stangmasker. Fotograf: Susanne Randers

[Blev super inspireret til at hækle, da jeg fik Hendes Verdens “Hækl” tillæg denne uge med portrætter af fem seje, hæklende bloggere og instagrammere]

I efteråret hæklede jeg den endnu ikke færdiggjorte savlesmæk med stangmasker – forleden genoptog jeg stangmaskerne, og i dag gik jeg i gang med fastmaskerne…

Jow jow, jeg skal nok få det lært…

365 moodboards in 2014. Moodboard #129: Mission lær at hækle alle masker. Kreative hæklebøger lånt på Ølby Bibliotek fra den skønne havestue. Fotograf: Susanne Randers

[Super skønne rammer på det lokale Ølby Bibliotek i rummet hvor alle de kreative bøger står]

Smuk kreativ havestue på Ølby Bibliotek

Har været på Ølby Bibliotek og låne fire super skønne hæklebøger – med masser af pædagogiske billeder og super meget inspiration til hækleprojekter. Jeg starter med hæklevejledningerne, og så ser jeg, hvor langt jeg når…

365 moodboards in 2014. Moodboard #129: Mission lær at hækle alle masker. Fastmasker, første forsøg. Fotograf: Susanne Randers

[Mit første forsøg i dag med fastmasker]

Har i dag hæklet fastmasker med tykt lyseblåt bomuldsgarn på min eneste ergonomiske hæklenål i str. 2,5 – jeg kan vist med fordel gå ud og købe en str. 3,5 så det bliver noget løsere…

Jeg bladrer løs i alle de hjemlånte hæklebøger. Min favoritbog er “Politikens Hæklebog” skrevet af Lis Paludan, da billedvejledningerne er super pædagogiske. Jeg har selv Lis Paludans bog “Fri hækling” med de skønneste opskrifter fra 60’erne og 70’erne i min bogreol…

Hvilken er din yndlings hæklebog?

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #129: Mission learning to crochet all stitches. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Mission learning to crochet all stitches

For a while I have wanted to learn to understand a crochet recipe.

So far I have been freehand crocheting – most doilies – but now it is time for the next step!

Crochet – for myself – and to help others

In my new job as an activity assistant in a elderly home, I also needed to support the residents in their crochet projects and help them if needed – so there are many good reasons why I need to learn all the cozy crochet tricks now…

365 mood boards in 2014. Mood board #129: Mission learning to crochet all stitches. Double chrochet. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Blev super inspireret til at hækle, da jeg fik Hendes Verdens “Hækl” tillæg denne uge med portrætter af fem seje, hæklende bloggere og instagrammere]

In the fall I crocheted the unfinished purple and green bib with double crochets – the other day I resumed the double crochets, and today I started with a single crochet…

Well, I am going to learn it step by step…

365 mood boards in 2014. Mood board #129: Mission learning to crochet all stitches. Creative books in the livingroom at the local library. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[A cosy and relaxing livning room at the local library where all the creative books are stored]

Beautiful creative surroundings at the local library

Have been at the local library to borrow four beautiful crochet books – with lots of educational pictures and inspiration for crochet projects. I’ll start with the tutorials, and I see how far I get…

365 mood boards in 2014. Mood board #129: Mission learning to crochet all stitches. Single crochet. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[My first attemt yesterday today with single crochet]

Today I have made single crochet with thick blue cotton yarn on my only ergonomic crochet hook in size 2.5 – I guess I need to buy a size 3.5 so it will be a little looser…

I really appreciate all the borrowed crochet books. My favorite book is “Politikens Hæklebog” written by Lis Paludan as the image tutorials are super educational. I also have Lis Paludan’s book “Free crochet” with the finest retro recipes from the 60s and 70s in my bookshelf…

What is your favorite crochet book?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #91:
Min hverdags nye farveskala ¦ My new everyday colors

365 moodboards i 2014. Moodboard #91: Min hverdags nye farveskala. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Så blev det min første arbejdsdag i helt nye omgivelser på Ølby Ældrecenter Lyngbo… Kan mærke det bliver godt!

Fik en super lang god snak med lederen og den helt store omvisning – og blev sendt forholdsvist tidligt hjem. Ufatteligt som ens hoved bliver blæst med informationer på sådan en første arbejdsdag…

Har sat mig for at få et visuelt overblik over huset til i morgen – i farvekoder. For huset er inddelt i tre etager med to boenheder pr. etager – med hver sin farve.

Grøn, lilla, grå, brun, blå og rosa afdeling

Og personalet siger raskvæk grøn, lilla, grå, brun, blå og rosa – og de farver skal jeg bare have hurtigst muligt ind på nethinden…

365 moodboards i 2014. Moodboard #91: Min hverdags nye farveskala. Lagt i hama perler og tegnet med promarkers. Fotograf: Susanne Randers

Så jeg har tegnet med promarkers, lagt huset i hama perler og fundet lidt strik og doileys frem til at lægge dagens moodboard. En hyggelig måde for mig at få huset – og farverne – ind under huden på.

De næste tre dage skal jeg så være en dag på hver sin etage, så jeg også får beboerne og personalet en smule ind under huden.

Glæder mig til det hele… ♥

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #91: My new everyday colors. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

My new everyday colors

Have had my first working day in brand new surroundings at the local elderly home… I can feel it will be good!

Had a super long good chat with the manager and a big guided tour around the house – and was sent home relatively early. Unbelievable as your head gets blown with information on the first day at a new job…

Have promised myself to have a visual overview of the house for tomorrow – in color codes. The house is divided into three floors with two residential units per floor – each with its own color code.

Green, purple, gray, brown, blue and pink department

And the staff says all the time green, purple, gray, brown, blue and pink – so these colors I have to learn quickly…

365 mood boards in 2014. Mood board #91: My new everyday colors. Made i hama beads and a promarker drawing. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

So I’ve drawn with Promarkers, made the house in hama beads and found some knitting and doileys and made today’s mood board. A nice way for me to get the house – and colors – under my skin.

The next three days I will be a day on each floor, so I also get the residents and the staff a little under my skin.

Looking forward to it all… ♥

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #90:
Gør klar til en ny start ¦ Getting ready for a new beginning

365 moodboards i 2014. Moodboard #90: Gør klar til en ny start. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

I morgen starter jeg på mit nye job som aktivitetskoordinator på det lokale plejehjem lige rundt hjørnet.

Jeg glæder mig HELT VILDT til at starte på noget helt andet, end de 18-års koordinerende, administrative kontorarbejde jeg nu lægger bag mig. 18 år, som bestemt har været med til at forme den Susanne, som sidder her ved computeren og skriver dette blogindlæg – og som samtidig er SÅ KLAR til at tage et spring i en helt ny retning.

Ud blandt mennesker…

Jeg skal væk fra skrivebordet og computeren og ud og arbejde blandt mennesker. Lige hvad jeg gerne vil og har drømt om længe! I en helt nyoprettet stilling, hvor jeg selv skal være med til at forme indholdet.

Jeg er meget ydmyg omkring mit kommende job og glæder mig til langsomt at pejle mig ind på, hvad det er for aktiviteter, som beboerne efterspørger. Sikke mange nye små skibe, der nu skal sættes i søen…

365 moodboards i 2014. Moodboard #90: Gør klar til en ny start. Farvel gule, solrige marts. Smashup. Instagram filter Valencia. Fotograf: Susanne Randers

[Farvel til en vidunderlig gul, smuk, varm, solrig og beslutsom marts. Alle billeder er hentet fra min Instagram]

Farvel gule marts – velkommen uforudsigelige april

Vil slutte marts måned af med et lille gult potpourri af den smukke solrige måned, som vi nu lægger bag os – fyldt med masser af skønne øjeblikke.

Glæder mig til at at se, hvad april har at byde på…

Tusind TAK til mine forældre for den smukke blomsterbuket, jeg fik i dag ♥

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #90: Getting ready for a new beginning. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Getting ready for a new beginning

Tomorrow I start my new job as an activity coordinator at the local elderly home just around the corner from where I live.

I’m really looking forward to be starting something completely different than the 18-years of coordinative, administrative office work I now put behind me. 18 who certainly has helped to shape the Susanne, sitting here at the computer writing this blog post – who is SO READY to take a step into a completely new direction.

I look so much forward to get away from the desk and the computer and get out and work among people. Just what I want and have dreamed of for ages! In a brand new position where I will have influence in shaping the content.

I’m very humble about my new job and am looking forward to slowly feeling me in on what kind of activities the residents demand.

Goodbye yellow March – welcome unpredictable April.

Thanks to my parents for the beautiful flower bouquet I got today ♥

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10