Tag-arkiv: Art journal

MOODBOARD #57:
Glimt af mit kreative skatkammer ¦ Glimpses of my creative treasuries

365 moodboards i 2014. Moodboard #57: Glimt af mit kreative skatkammer. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Billeder siger ofte mere end ord…: Jeg kommer ikke til at gå ned på kreagrej foreløbigt…!

Hvad der ligger her på bordet på dagens moodboard er “bare” et lille udvalg af, hvad jeg har haft gang i den sidste uges tid, med ugleworkshop, stempelworkshop, doodlerier med mine promarkers i weekenden, afhentning af broderiskat på Amager i søndags med besøg på yndligscafeen Ingolfs kaffebar, cafebesøg med gratis gocards i København i går – og to-tre tasker der lige skulle tømmes for at give mig et overblik…

Udfordringen er så, at jeg lige pt. ikke har så mange andre steder at gøre af tingene – end at lægge det ned i taskerne igen. Vi skal have en ny reol herhjemme, til en del af mit kreagrej, og det glæder jeg mig helt vildt til!!!

365 moodboards i 2014. Moodboard #57: Kreaklub stemning. Flow book for paper lovers og "Mrs Harris ta'r til New York" illustrationer. Fotograf: Susanne Randers

[Kreaklub stemning. Flow book for paper lovers og “Mrs Harris ta’r til New York” illustrationer]

Kreaklub her til aften med collager, artjournaling og smash

Har haft besøg af to skønne kvinder her til aften i kreaklubben: Rikke Østerø og Camilla Back Sørensen.

Vi har snakket og hygget, bladret i magasiner, revet sider ud, arbejdet med collager, artjournaling, doodles og smash – det vil sige, jeg ved ikke rigtigt, om min kreation er et smash eller en collage, det må tiden vise…

365 moodboards i 2014. Moodboard #57: Kreaklub collage eller smash in progress. Fotograf: Susanne Randers

[Min kreation under aftenens kreaklub. Et smash eller en collage…? Det vil tiden vise…]

Jeg er faldet over en række gamle “Det bedstes” bøger fra 60’erne og 70’erne i den lokale genbrugsbutik, og deri er der en guldgrube af skønne illustrationer – her fra “Mrs. Harris ta’r til New York”.

Jeg tænker, at hvis jeg stopper her, at har jeg lavet et smash over aftenen, hvis jeg arbejder videre, bliver det måske til en collage til at sætte i glas og ramme…? Vi får se…

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards i 2014. Mood board #57: Glimpses of my creative treasuries. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Glimpses of my creative treasuries

Pictures often say more than words…: I’m not going to go down on creative supplies preliminary…!

What lies here on the table at today’s moodboard (on top of this blog post) is “just” a small selection of what I have been working with during the last week, with owl workshop, stamp workshop, doodling with my Promarkers in the weekend, picking up embroidery treasure on Amager and visiting my favorite cafe Ingolfs coffee shop on Sunday, cafe visit with free gocards in Copenhagen yesterday – and 2-3 handbags being emptied to give me an overview…

The challenge is that I just do not have anywere to store all my treasuries right now – so I guess I just have to put it all down in the bags again. We need a new bookshelf at home, where all my creative supplies can be stored, and I am really looking forward to that!

Creative Gathering tonight with collages, artjournaling and smash

I have had company by two beautiful women here tonight in my creative gathering: Rikke Østerø and Camilla Back Sorensen.

We’ve talked, looked in magazines, torned pages out, worked with collages, artjournaling, doodles and smash – well, I do not know if my creation is a smash or a collage, time will tell…

I stumbled upon some old books from the 60s and 70s in the local thrift store, and therein are a lot of beautiful illustrations – here from “Mrs. Harris is going to New York”.

I think that if I stop here, then I have made a smash of the evening, if I’m working further on, it may become a collage to put behind glass and frame…? We’ll see…

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #21:
Flow Book for Paper Lovers give away ♥

365 moodboards i 2014. Moodboard #21: Flow Book for Paper Lovers give away icon. Fotograf: Susanne Randers

Januar PAPER LOVE give away

Jeg har købt en bog, jeg bliver nødt til at dele med dig!

Flow Book for Paper Lovers er det ultimative overflødighedshorn, hvis du lige som jeg er VILD med papir. Aldrig har jeg set nogen smukkere bog. Den er så gennemført og flyder over med papir og lækker grafik.

Mere end 300 sider med postkort, kuverter, labels, stickers, plakater, gavemærkater, papir, guirlander og andre lækkerier – i det smukkeste design ♥

365 moodboards i 2014. Moodboard #21: Flow Book for Paper Lovers give away. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Jeg giver en bog væk, som kan blive din:

1. Følg mit krearum

Du deltager i give awayen ved at følge mit krearum på Bloglovin, Instagram, min danske Facebookside (mitkrearum) eller min engelske Facebookside (365 moodboards).

2. Læg en kommentar og / eller del:

♥ Blog: Følger du min blog, skal du lægge en kommentar her i dette blogindlæg

Instagram: Følger du mig på Instagram, skal du dele mit IG giveaway billede med hashtagget #mitkrearumflow og tagge @mitkrearum i det delte billede

Facebook/mitkrearum: Følger du mit krearum på min danske facebookside, skal du lægge en kommentar under give away billedet

Facebook/365moodboards: Følger du mit krearum og mine 365 moodboards på den engelske facebookside, skal du lægge en kommentar under give away billedet

3. Du får et lod pr. socialt medie ♥ ♥ ♥ ♥

For hvert socialt medie, du følger mit krearum på og lægger en kommentar, ryger der et lod i puljen.

Du kan altså få op til FIRE lodder…

Deadline: Fredag 31. januar 2014 kl. 21:00 – vinderen offentliggøres i løbet af weekenden.

Spred gerne den gode karma ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Du må rigtig gerne dele min give away på blog, facebook eller instagram – så kommer der helt sikkert nogle ekstra kreating fra mit krearum med oven i pakken, hvis bogen bliver din…

Jeg sender bogen til alle steder i verden!

Held og lykke – og see you around :)

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 moodboards i 2014. Moodboard #21: Flow Book for Paper Lovers give away. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Flow Book for Paper Lovers give away ♥

January PAPER LOVE give away

I bought a book, I’ll have to share with you!

Flow Book of Paper Lovers is the ultimate book, if you are CRAZY with paper, just like me. I have never seen any paper book more beautiful than this. It is so complete and overflowing with paper and beautiful graphics.

More than 300 pages of paper goodies: Postcards, DIY envelopes, address labels, craft paper, stickers, posters, gift tags, garland and much more.

365 moodboards i 2014. Moodboard #21: Flow Book for Paper Lovers give away icon. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

I give away one book, and it can be yours:

1. Follow “mit krearum” (my creative space)

You participate in the give away by following “mit krearum” on Bloglovin, Instagram, my Danish Facebook Page (mitkrearum) or my English Facebook Page (365moodboards).

2. Add a comment and / or share :

Blog: If you follow my blog, leave a comment here in this blog post

Instagram: If you follow me on Instagram, you need to share my IG giveaway image with the hashtag: #mitkrearumflow and tag: @mitkrearum in the shared image

Facebook/mitkrearum: If you follow “mit krearum” on my Danish Facebook page, leave a comment under the giveaway image

Facebook/365moodboards: If you follow me and my 365 mood boards on my English Facebook page, leave a comment under the giveaway image

3. You get one ticket per social media ♥ ♥ ♥ ♥

For every social media you follow “mit krearum” on and submit a comment, you get one chance to get this awesome paper book.

So you can get up to FOUR tickets.

Deadline: Friday 31 January 2014 kl. 21:00 – the winner will be published during the weekend.

Please spread the good karma ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

If you like, please share my give away on blog, facebook or instagram – and if you win I will surely give some extra goodies from my creative space on top of the pack…

I ship the give away all over the world!

Good luck and see you around :)

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #17:
Hjemmesyet junk journal til min US penneveninde ¦ Home sewn junk journal to my US pen pal

365 moodboards i 2014. Moodboard #17: Moodboard til hjemmesyet junk journal til min US penneveninde. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Siden jeg er kommet på Instagram, er det gået hurtigt med at netværke internationalt. Jeg har allerede fået to US penneveninder og en i Japan – og i dag var det tid til at forkæle den ene…

En hjemmesyet junkjournal / smashbook / scrapbook / notesbog…

WallflowerJenn, som hun hedder på IG, skal have en helt særlig hjemmesyet bog fra mig – lidt i stil med den første Book of Scraps jeg syede i efteråret – og alligevel noget helt andet…

Jeg er ikke sikker på, at den helt har et navn – endnu – men fællesnævneren er i hvert fald papir og neonpink sytråd…

Og ikke overraskende er farvevalget stort set også det samme, da bogen er syet sammen af papir, jeg har på lager herhjemme. Gamle nodepapirer, millimeterpapir, brochurer, blokke, scrappapir – nyt og gammelt papir blandet sammen i en pærevælling.

“Neonpink surprise book”

Kan vi kalde den foreløbigt… Og sådan ser den ud efter en tur i symaskinen:

365 moodboards i 2014. Moodboard #17: Sneak peak: hjemmesyet junk journal til min US penneveninde. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Kan i øjeblikket kun vise dette sneak peak, da indholdet skal være en overraskelse…

Jeg har dog optaget en video af bogen – og mange flere billeder, som jeg lægger op, når bogen er landet hos Jenn i Indianapolis.

Ha’ en skøn weekend – i sne, slud eller sol!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #17: Mood board for a home sewn junk journal to my US pen pal. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Home sewn junk journal to my US pen pal

Since I have joined Instagram, I have made quite a big network internationally. I’ve already got two U.S. pen pals and one from Japan – and today it was time to make a gift for one of them…

A home-made junk journal / smash book / scrap book / note book…

WallflowerJenn, which she called on Instagram will have a very special home made book from me – a bit like the first Book of Scraps I made ​​in the fall – and yet something completely different…

I’m not sure that the book has a name – yet – but the common things are at least paper and neon pink sewing thread.

And not surprisingly, the choice of colors are almost the same as the last sewn book, because it is sewn from paper I have in stock at home. Old note paper, graph paper, brochures, blocks, scrap paper – new and old paper mixed together in a hotchpotch.

“Neon pink surprise book”

Let’s call it that preliminary… And this is how it looks like after a visit in the sewing machine:

mitkrearum.dk kreativitet 365 mood boards in 2014. Mood board #17: Sneak peak: Home sewn junk journal to my US pen pal. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers 365 moodboards in 2014 17 hjemmesyet junk journal US penpal sewn sneak peak neonpink IG filter Valencia

I am only able to show this sneak peak, as the content is to be a surprise…

However, I have a video of the book – and many more pictures that I publish when the book is united with Jenn in Indianapolis.

Have a great weekend – in snow or sun!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10