Tag-arkiv: Upcycling

MOODBOARD #124:
Sarte prismer af genbrugstapet – kreadag i Kirkens Korshær ¦ Origami prisms of tapestry in the making

365 moodboards in 2014. Moodboard #124: Sarte prismer af genbrugstapet - kreadag i Kirkens Korshær. Fotograf: Susanne Randers

Hver første søndag i måneden er der kreative søndage i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Køge.

I dag var en stille dag i skarp konkurrence med alverdens (udendørs) loppemarkeder, søndagsåbne butikker, solskin i haven og hvad der ellers kan lokke af gode tilbud her og der…

Jeg tjekkede ind i kreaværkstedet midt i butikken og foldede blandt andet nogle fine origami prismer af en stak super lækre tapetrester, som jeg vil tro kommer fra en gammel tapetbog fra 80’erne… – Er totalt vild med det pyjamasstribede tapet!!! ♥

Kreaværksted i Kirkens Korshær – og mit ret så rodede krearum derhjemme

Jeg har to krearum for tiden – et midt i Kirkens Korshærs genbrugsbutik, hvor jeg har været frivillig siden december – og mit skønne dejlige krearum hjemme – som lige nu er top overloadet med kreativt rod.

Men jeg har en plan for, hvordan jeg skal komme rodet til livs. Savner bare lige en uges regnvejr, så jeg kan lokkes væk fra solen – eller måske en 26-28 timer i døgnet…

365 moodboards in 2014. Moodboard #124: Kreadag i Kirkens Korshær - kreaværksted midt i butikken. Fotograf: Susanne Randers

[Det skønne kreative værksted midt i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Køge – i dag pyntet med sarte prismer af genbrugstapet. Foldevæggen i baggrunden er lavet af Politikens bøger i farver]

365 moodboards in 2014. Moodboard #124: Kreativt rod i mit krearum igen igen. Fotograf: Susanne Randers

[Mit krearum fyldt med kreativt rod – selv mit nye sybord i hjørnet foran vinduet er allerede loadet med bunker, så der slet ikke er plads til symaskinen… Men jeg har en plan for at komme rodet til livs…]

Er det bare mig – eller roder du lige så meget, når du er kreativ…?

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #124: Origami prisms of tapestry in the making. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Origami prisms of tapestry in the making

Every first Sunday of the month there are creative Sundays in Dan Church Social’s thrift store in Køge.

Today was a quiet day in fierce competition with all the (outdoor) flea markets, open stores on first Sunday of the month, the sunshine in the garden and I don’t know what…

I placed my self in the studio in the middle of the shop and made among other things some fine prisms of a old wallpaper, which I believe comes from an old book of tapestry from the 80’s… – I am totally in love with the pyjamas striped tapestry! ♥

Studio at Dan Church Social – and my rather messy studio at home

I have two studios currently – one in the middle of Dan Church Social’s thrift store, where I have been a volunteer since December – and my beloved studio at home – which right now are totally overloaded with beautiful creative mess.

But I have a plan on how to get organized. I just need one week of rain, so I can be tempted away from the sun – or maybe 26-28 hours a day…

365 mood boards in 2014. Mood board #124: Creative Day in Dan Church Social - studio in the middle of the shop. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[The beautiful creative workshop in the middle of Dan Church Social’s thrift store in Køge – Today decorated with delicate prisms of recycled wallpaper]

365 mood boards in 2014. Mood board #124: Creative mess in my studio again. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[My studio filled with lots of creative mess – even my new sewing table in the corner by the window is already loaded with piles, not allowing room for the sewing machine… But I have a plan to get an organized life…]

Is it only me – or are you also messy when being creative…?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #99:
De smukkeste fraklip ¦ The most beautiful cutouts

365 moodboards i 2014. Moodboard #99: De smukkeste fraklip. Maskingtape. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Har haft det skønneste besøg af tre kreative sjæle her til aften i kreaklubben.

Den ene mener måske stadig, at hun slet ikke er kreativ – men fingernem er hun altså, hvis hun lige får en lille anvisning… (Det er så min svigermor, jeg taler om, som gang på gang overrasker, vist både hende selv og mig…)

Derudover havde jeg besøg af aniaunivers og Camilla backsorensen – som lavede hhv. drømmefanger og farvestrålende maskingtape påskeæg.

Pimpede påskeæg skabte det smukkeste eyecandy

Jeg blev fuldstændigt hyldet ind i Camillas smukke fraklip, som for mig var mindst lige så smukt at se på, som de færdig pimpede påskeæg…

Den enes skrald er den andens guld – og jeg nåede heldigvis lige at fotografere den for mig smukke eyecandy af alle maskingtape småstykkerne, før det røg i skraldespanden…

365 moodboards i 2014. Moodboard #99: De smukkeste fraklip. Kreaklub fotocollage fra Instagram. Fotograf: Susanne Randers

[Der var gang i produktionen hele vejen rundt om bordet til aftenens kreaklub. Jeg lavede garnomviklede peacetegn, Camilla backsorensen lavede smukt pimpede maskingtape påskeæg, aniaunivers lavede drømmefanger og min svigermor de fineste lilla servietringe. Alle billeder er fra Instagram]

TAK for endnu en smuk aften i kreaklubben ♥ ♥ ♥

Er det noget for dig, så er der kreaklub hver onsdag aften hjemme hos mig i Ølby landsby lidt uden for Køge fra kl. 18:30-21:30.

Det er helt gratis – og du medbringer selv alt det, du har lyst til at lave. Savner du inspiration, er du velkommen til at at gå om bord i mit kreative skatkammer for en 50’er.

Jeg serverer kaffe og the – og garanterer det hyggeligste selskab i vores køkken.

Jeg har plads til 6 kreative sjæle hver gang – tilmelding på sms på 28 57 43 23…

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #99: The most beautiful cutouts. Maskingtape. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

The most beautiful cutouts

Have had the most wonderful visit of three creative souls tonight at my creative gathering.

One maybe think that she’s still not creative – but deft she is, if she just gets a little instruction… (It’s my mother in law, I am talking about that repeatedly surprises both herself and me…)

In addition, I had a visit from aniaunivers and Camilla backsorensen – who made respectively a dream catcher and colorful maskingtape Easter eggs.

Pimped Easter eggs created the most beautiful eyecandy

I was completely hailed into Camilla’s beautiful cutouts, which for me was just as beautiful to look at as the pimped Easter eggs…

One man’s garbage is another man’s gold – and luckily I did photograph the beautiful eyecandy of all the maskingtape pieces before they went in the trash…

Please look up among the Danish text to see pictures from the lovely Creative Gathering.

Thank you for another beautiful evening creating together ♥ ♥ ♥

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #96:
Drømmefanger workshop i Kirkens Korshær Køge ¦ Dream catcher workshop at Dan Church Social

365 moodboards i 2014. Moodboard #96: Drømmefanger workshop i Kirkens Korshær Køge. Fotograf: Susanne Randers

Har været i kontakt med alle de dejlige kreative energier igen i dag – til kreativ første søndag i måneden hos Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Køge.

“Du er et kreativt energikraftværk”, skrev søde Signe nustopperhesten til mig i dag på Instagram – og det er da lige præcis det, jeg gerne vil være – en fabrik der udsender kreative energier. Yiha…..!!! ♥

365 moodboards i 2014. Moodboard #96: Drømmefanger workshop i Kirkens Korshær Køge. Fotocollage. Instagram filter Valencia. Fotograf: Susanne Randers

[Moderne drømmefangere in progress – lavet af et hæklet mellemstykke, ståltråd beviklet med garn samt snor, fjer og perler. Alt sammen er genbrugsmaterialer, på nær ståltråden – du kan dog bruge en gammel renseri bøjle, hvis det skal være genbrug all the way…]

Meditative drømmefangere – in progress

Forbi i dag kom især to seje piger, som bare SÅ gerne ville lave deres egen drømmefanger af genbrugsmaterialer – og det hjalp jeg dem så til.

Tror de var overraskede over, at det alligevel tog et par timer at lave en helt selv – så de blev ikke heeeeelt færdige inden for butikkens åbningstid, men jeg håber, at de lægger det færdige resultat op på Instagram senere…

Vil du også lave din egen drømmefanger, så finder du DIY vejledning og materialeforbrug her…

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #96: Dream catcher workshop at Dan Church Social. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Dream catcher workshop at Dan Church Social

Have been in contact with all the wonderful creative energies again today – for “Creative first Sunday of the Month” at Dan Church Social’s charity shop in Køge.

“You’re a creative power engine”, sweet Signe nustopperhesten wrote to me today on Instagram – and that’s exactly what I want to be – a factory that spreads out creative energies. Yiha…..! ♥

Meditative dream catchers – in progress

Today I met two awesome girls who wanted so bad to make their own spiritual dream catcher from recycled materials – and I helped them how to do it.

I guess they were surprised that it took more than two hours to make it – so they were not completely finished during the shop’s opening hours, but I hope that they will show me a picture of the finished dream catchers on Instagram when they are ready…

If you would like to make your own dream catcher, you’ll find DIY instructions and materials here…

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10