Tag-arkiv: Kreative blokeringer

MOODBOARD #73:
ATC’s til og fra tre skønne mennesker ¦ ATC’s to and from three special ones

365 moodboards i 2014. Moodboard #73: ATC's til og fra tre skønne mennesker. Artist Trading Cards. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

På tirsdag har jeg blogget et år – hvor er det vildt at tænke på…!!! 286 blogindlæg er det indtil videre blevet til – det er heeeeeeelt vildt!!!

Og hvor jeg glæder mig til at fejre min blogs 1 års fødselsdag sammen med to skønne bloggere og instagrammere, nemlig Lisbet *LLL&Co* og Gitte RAV&KRAT.

Jeg er blevet optaget i deres fornemme #carvingclubdk – hvor vi skal snitte i viskelædere og lave unika stempler – og spise hindbærsnitter.

Skønne Artist Trading Cards gav mig totalt præstationsangst…

De to damer har været så vidunderlige at sende mig de to øverste ATC’s (Artist Trading Cards), som måler 64 mm x 89 mm, og bruges af kunstnere til især at bytte med hinanden. Den søde BirdieBird fra Lisbet og den smukke collage fra Gitte.

Og da jeg fik dem i hånden gik jeg totalt i baglås. Som i præstationsangst baglås… Men nu må jeg ud af min skal – og inden på tirsdag LOVER jeg, at mine bidrag – som man kan ane bagsiden af på billedet, er færdige!!!

Det nederste smukke ATC fik jeg af sødeste Pia Doodlediem en aften i kreaklubben – og forhåbentlig kommer vi til at bytte mange flere ATC’s i fremtiden!

Læs evt. mere om ATC’s her på Wikipedia

Med ønsket om den dejligste weekend forude!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #73: ATC's to and from three special ones. Artist Trading Cards. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

ATC’s to and from three special ones

On Tuesday, I have blogged a whole year – soooo crazy to think about…! I have made 286 blog posts until now – phew!

And I am excited to celebrate my blogs 1st birthday along with two lovely bloggers and instagrammers, Lisbet *LLL&Co.* and Gitte RAV&KRAT.

I am so lucky to have become a member of their #carvingclubdk – where we are going to carve erasers and create unique stamps.

Beautiful Artist Trading Cards gave me performance anxiety…

The two ladies have been so wonderful to send me the top two ATC’s ​​(Artist Trading Cards), which measures 64 mm x 89 mm and is used by artists to trade with each other. The sweet BirdieBird from Lisbet and the beautiful collage from Gitte.

And when I got them in my hand, I felt totally locked up. As in totally creative blocked… But now I have decided to come out of my shell – and before Tuesday I promise that my contribution is finished!!!

The beautiful angel ATC is from sweet Pia Doodlediem, swapped in one of my creative gatherings – and hopefully we’ll be swapping many more ATC ‘s in the future!

You can read more about ATC’s here on Wikipedia

Wishing you the most wonderful weekend!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #41:
Laver ny inspirationsvæg klar til 365 moodboards ¦ Preparing a new inspiration wall for 365 mood boards

365 moodboards i 2014. Moodboard #41: Laver ny inspirationsvæg klar til 365 moodboards. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

41 dage er gået af 2014 – hvis du skulle være i tvivl… Jeg tæller dagene i år – og se frem mod dag 365, hvor min mission er fuldført, for i år i hvert fald.

365 moodboards i 2014… har jeg lovet mig selv at lægge og/eller fotografere, til inspiration for dig og for mig.

Inspirationsvæg med plads til alle årets moodboards

I dag fik jeg så taget hul på noget, som har ulmet længe…

Sidste år, i min egen transformationsproces, fik jeg både nedbrudt en masse kreative blokeringer – og jeg fik især også lært at fokusere mere på alt det, jeg havde nået [ ta-dah ] i stedet for alt det, jeg synes, jeg skulle nå [ to-do ]…

Og på et tidspunkt foreslog min kæreste, at jeg – for at få øjnene op for, at jeg var kreativ – skulle printe fotos ud af alle mine kreationer og hænge dem op – altså lave en fysisk ta-dah væg.

Jeg valgte i stedet at skrive lange ta-dah lister hver søndag, hvilket jeg stadig praktiserer – og selvfølgelig skrive en masse blogindlæg, hvor mange af mine kreationer også bliver vist, til glæde for mig selv og for mine kære læsere.

En fysisk ta-dah væg har taget form

Men i dag var dagen, hvor jeg alligevel tog hul på at lave en fysisk ta-dah inspirationsvæg – nemlig en væg med plads til dette års 365 moodboards ♥

365 moodboards i 2014. Moodboard #41: Laver ny inspirationsvæg klar til 365 moodboards. Neonpink mursnort udspændt mellem kroge. Fotograf: Susanne Randers

DIY – Sådan har jeg lavet min nye inspirationsvæg

Materialer:

Montering:

Inspirationsvæggen er ca. 1,5 meter høj og 2,7 m bred, og er lavet ved hjælp af neonpink mursnor, der er udspændt imellem nogle små kroge, jeg har skruet ind i væggen.

For at fastgøre mursnoren på krogene, har jeg lavet løkker i hver sin ende af snoren.

Jeg har lavet en lodret afstand på 12 cm mellem hver krog – fordi jeg ved, at mine udprintede moodboards bliver 10×10 cm…

min inspirationsvæg, der hænger i mit krearum, er der ca. 20 cm mellem hver krog. Det giver en større fleksibilitet, hvis der skal hænges ting op i varierende størrelser.

Nu er væggen klar til 365 moodboards ♥

Jeg lover dig at vise billeder af min nye inspirationsvæg løbende, og glæder mig VILDT til dag for dag at hænge dagens moodboard op med en lille klemme på den neonpink mursnor.

Har du også en inspirationsvæg derhjemme? Ellers vil jeg anbefale dig at lave en straks – måske bare ved hjælp af maskingtape… Det er et visuelt stærkt redskab.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #41: Preparing a new inspiration wall for 365 mood boards. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Preparing a new inspiration wall for 365 mood boards

41 days have passed of 2014 – if you were wondering… I count the days in the year – and look ahead to day 365 , where my mission is accomplished, for this year at least.

365 mood boards in 2014… I have promised myself to make and/or photograph –  of inspiration for you and for me.

Inspiration wall for this year’s mood boards

Today I started up on something that has been simmering for a long time…

Last year, in my own transformation process, I got rid of a lot of creative blockages with help from Julia Cameron – and I especially learned to focus more on all that I had reached [ ta-dah ] instead of all that, I think I had to reach [ to-do ]…

And one day my boyfriend suggested that I – to start realizing that I was creative – should print photos of all my creations and hang them up – that is, to make a physical ta-dah wall.

I chose instead to write long ta-dah lists every Sunday, which I still practice – and of course write a lot of blog posts, in many of my creations are also shown – to the delight of myself and my dear readers.

A physical ta-dah wall has taken shape

But today was the day when I started making a physical ta-dah inspiration wall; a wall with enough space for this year’s 365 mood boards ♥

365 mood boards in 2014. Mood board #41: Preparing a new inspiration wall for 365 mood boards. Neon pink string stretched between hooks. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

DIY – How I made my new inspiration wall

Materials:

Assembly:

My inspiration wall is approx. 1.5 meters high and 2.7 meters wide and is made by ​​using neon pink string that is stretched between small hooks screwed into the wall.

To secure the strings on the hooks, I have made loops at each end of the string.

I made a vertical distance of 12 cm between each hook – because I know that my printed mood boards are 10×10 cm…

On my inspiration wall in my studio, there are approx. 20 cm between each hook. This gives greater flexibility if you need to hang things up in varying sizes.

Now, the wall is ready for mood boards 365 ♥

I promise to post pictures of my new inspiration wall regularly. I almost can’t wait to hang today’s moodboard up with a small clamp on the neon pink string.

Do you also have an inspiration wall at home? Otherwise, I recommend you to make one immediately – maybe just using maskingtape… It’s a very visual powerfull tool.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #4:
Min kreative rejse med Julia Cameron ¦ My creative journey with Julia Cameron

365 moodboards i 2014. Moodboard # 4: Min kreative rejse med Julia Cameron. Fotograf: Susanne Randers

Da jeg i marts 2013 sprang ud i at blogge, var det med Julia Camerons bog “Kreativitet” som min sutteklud.

Jeg havde i alt for mange år kun været kreativ i mine sommerferier og op til jul – og alle de kreative vibrationer og energier skreg inden i mig for at blive hørt, for at blive taget alvorligt.

Med Julia Camerons ord var det mit indre kreative legebarn, jeg igen skulle til at lytte til – og jeg skal love dig for, at jeg begyndte at lytte!

Tre nye vaner

Med Julia Camerons bog indførte jeg tre nye vaner: Jeg begyndte at skrive morgensider, jeg tog på et ugentligt kunstnerstævnemøde og jeg gik en tur alene mindst en gang om ugen, hvor tankerne fik frit løb.

De tre vaner er jeg den dag i dag meget bevidst om at overholde. I det hele taget er jeg blevet langt mere bevidst og nærværende, efter jeg har gennemført Julia Camerons kreativitetskursus.

Kreativiteten kom langsomt ind i mit liv igen

Sammen med Julia Cameron fik jeg uge for uge nedbrudt en masse kreative blokeringer, jeg fik ændret på nogle falske overbevisninger, jeg gik og tumlede med i hovedet (eksempelvis, at man kun kan kalde sig kunstner, hvis man en uddannelse fra kunstakademiet. Bavl!) – og jeg begyndte langsomt at indføre en masse kreative frikvarterer i min dagligdag.

Noget af det vigtigste jeg indså var, at jeg blev nødt til at overholde kreative aftaler med mig selv – og bl.a. derfor har jeg nu inviteret til kreaklub hos mig selv hver onsdag, fordi jeg ved, at andre også har det bedst, hvis det er skrevet ind i kalenderen, og man har comittet sig sammen med andre – så er der ligesom ingen undskyldning for ikke at tage sin indre kunstner alvorlig og gi’ den gas.

365 moodboards i 2014. Moodboard # 4: Min yndlingsbog er "Kreativitet" af Julia Cameron. Post-It væg i Politikens Hus på Rådhuspladsen. Fotograf: Susanne Randers

[Post-It væg i Politikens Hus på Rådhuspladsen. En lille Post-It var der lige plads til at sætte op med min yndlingsbog “Kreativitet” af Julia Cameron]

Jeg skylder Julia Cameron ALT på min kreative rejse!

Går du på nogen måde, lige som jeg gjorde, med en masse indre kreative drømme, men aner ikke, hvordan du skal tage fat på dem, så vil jeg anbefale dig at læse Julia Camerons bog “Kreativitet”.

Ved du udmærket, hvor din kreativitet ligger, men nedprioriterer du ubevidst den kreative del af dit liv, er det måske mere Julias anden bog “Kunsten at være kreativ”, du skal have fat i…

Læs mere om forskellen på de to bøger her i dette blogindlæg…

Moodboard fra mit krearum

De to bøger på det øverste billede har jeg lagt op i mit krearum og foreviget sammen med lidt lækkert kreagrej, jeg ikke kan leve uden: Maskingtape, stickers og labels, posca tuscher, molotow markers, akrylmaling, neonfarvet maling, pensler, grafik og tusindvis af dots.

Man skal aldrig gå ned på kreagrej :)

Vis mig dit kreagrej… ♥

Hvordan ville et feel good billede se ud af dit kreagrej?

Del det gerne med mig på Instagram – du tilføjer mig som @mitkrearum…

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Moodboard # 4: My creative journey with Julia Cameron. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

My creative journey with Julia Cameron

When I started to blog in March 2013, it was with Julia Cameron’s book “The Artist’s Way” as my security blanket.

In too many years I had only been creative in my summer holidays and for Christmas – and all the creative vibrations and energies were shouting inside of me. The voices wanted to be heard, to be taken seriously.

With Julia Cameron’s words, it was my inner creative child, I had to listen to – and I can promise you that I started to listen!

Three new habits

With Julia Cameron’s book, I introduced three new habits in my life: I started writing morning pages, I went on a weekly artist date and once a week I went for a walk on my own.

And today I still am very aware of maintaining my three new habits. During my creative journey, Julia Cameron has guided me to become much more conscious and mindful in my daily life.

365 mood boards in 2014. Moodboard # 4: My favorit book: "The Artist's Way" by Julia Cameron. On a Post-It wall in Politikens' House Book Shop in Copenhagen. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Post-It Wall in Politikens’ Book Shop in Copenhagen: “Grab a Post-It and share your favorite book”. I had to put a small Post-It up with Julia Camerons’ book “The Artists’ Way”]

I owe Julia Cameron EVERYTHING on my creative journey!

Do you have lots of creative dreams but don’t know where to start, I really recommend you to read Julia Cameron’s book “The Artist’s Way“. If you are well aware of your creativity but never listen to it and don’t prioritize the creative part of your life, maybe it is Julia’s second book “Walking in This World” you need to read. – If you need to read any book at all ;)

Moodboard from my creative space, my studio

The two books on the first picture in this blog post is photographed in my studio together with some of my delicious creative tools, I can not live without : Maskingtape, stickers and labels, Posca pens, molotow markers, acrylic paint, neon paint, brushes, graphics, and thousands of dots.

I like having loooots of creative tools :)

Show me your creative tools… ♥

How would a feel-good picture look like of your creative tools?

Please, share it with me on Instagram – you add me as @mitkrearum…

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10