Tag-arkiv: Blomster

MOODBOARD #111:
Driverliv, lys og glade energier i drivhuset ¦ Light and happy energies in the greenhouse

365 moodboards in 2014. Moodboard #111: Driverliv, lys og glade energier i drivhuset. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Er rykket UDENFOR i haven i dag – faktisk for første gang i år. Har ikke været en eneste gang i mit drivhus i år for at drikke the eller meditere, før end i dag.

Det var såååååå SKØNT. Elsker al den energi, som solen giver en, når man er udenfor – og elsker at have jord under neglene.

Spadseretur og glade tanker

Jeg er så taknemmelig for den store haveomlægning vi gjorde i 2012. Dér flyttede vi en terrasse, nedlagde staudebedene fyldt med skvalderkål og lavede højbede, købte en skurvogn, opførte et brændeskur og etablerede det skønneste drivhus – med den dejligste seng indeni.

Men da jeg boede tre måneder på Læsø sidste sommer, var det ikke meget, der skete med haven i mellemtiden, så vi har stadig lidt at se til, før den står som den drømmehave, vi havde forestillet os. Dejligt med projekter og idéer, så er der altid noget at tage fat i…

I dag blev det dog bare til en spadseretur rundt på matriklen, hvor jeg hilste på mælkebøtterne og tulipanerne, hængte min regnbue midlertidigt op på en stolpe, så den kan fortælle mig, om det er der, den skal hænge fremover og endelig lavede jeg forårsrengøring og reflekterede over livet i drivhuset.

365 moodboards in 2014. Moodboard #111: Vores have: Drivhus og stolpe med yarnbombet regnbue. Fotograf: Susanne Randers

[Driverliv og forårsrengøring i drivhuset. Sengen var det første møbel, der kom ind i drivhuset, og det har jeg ikke fortrudt et sekundt. På halvtaget uden for drivhuset har jeg monteret min regnbuestrik midlertidigt – skal lige se det an, men tror nu nok, at det er der, den skal hænge, så kan det ses fra det meste af haven…]

365 moodboards in 2014. Moodboard #111: Vores have: Palleramme højbede havedag og farveglade baljer. Fotograf: Susanne Randers

[“Livet er en fest, og du er inviteret med om bord”, citat billedkunstner og pibemager Anne Julie, Læsø. Der er altid fest og glade dage i nærheden af mig – og masser af farveglæde… Vi har to rækker højbede lavet af sortmalede pallerammer. Den forreste række med stauder og den bagerste med grønsager. De farverige baljer var sommerresidens for mine stauder, da vi i 2012 flyttede rundt på hele haven…]

Vise ord på theposen på moodboardet – årets første kop the i drivhuset

“It is better to light one little candle than to curse the darkness.”

“Det er bedre at tænde et lille lys end at forbande mørket.”

… Og jeg suger alt det lys til mig, jeg kan i drivhuset – og sørger udelukkende for at tænke positive tanker.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #111: Light and happy energies in the greenhouse. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Light and happy energies in the greenhouse

Have been OUTSIDE in the garden today – in fact, for the first time this year. Have not been in my greenhouse one single time this year to drink tea or meditate before today.

It was so GREAT! Love all the energy that the sun gives you when you’re outside – and love working with my hands.

Walking “The Petersen Stroll” and thinking happy thoughts

I am so grateful for the large garden transformation we did in 2012. There, we moved a terrace, made beautiful raised beds, bought a waggon shed, built a wood shed and established the most beautiful greenhouse – with the loveliest bed inside.

But as I lived three months in Læsø last summer, it was not much that happened in the garden in the meantime, so we still have a bit to do before it’s the dream garden that we had imagined. Great with projects and ideas, then there is always something to do…

Today, however, it was just for a stroll around the garden, where I greeted the dandelions and tulips, hung up my rainbow temporarily on a pole so that it can tell me if it’s there, it will hang in the future and finally I made spring cleaning and reflected on life in the greenhouse.

365 mood boards in 2014. Mood board #111: Our garden: Greenhouse, spring cleaning and rainbow yarnbombing. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Good thoughts and spring cleaning in the greenhouse. The bed was the first piece of furniture that came into the greenhouse, and I have not regretted it a second. On the shelter outside the greenhouse, I mounted my rainbow knit temporarily – I guess it is the place for it to hang, so it can be seen from most parts of the garden…]

365 mood boards in 2014. Mood board #111: Our garden: Raised beds and colorful tubs. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[“Life is a party and you re invited on board”, quote painter and pipe-maker Anne Julie, Læsø. There is always festive and happy days near me – and lots of color delight… We have two rows of raised beds. The front row of perennials and rear with vegetables. The colorful tubs was the summer residence of my perennials, back in 2012 where we moved around the whole garden…]

Wise Words on the tea bag on the mood board – the first cup of tea in the greenhouse

“It is better to light one little candle than to curse the darkness.”

And… I suck all the light that I can in the greenhouse – and ensures only to think positive thoughts.

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #101:
Ganesh i det smukkeste selskab ¦ God Ganesha in beautiful company

365 moodboards i 2014. Moodboard #101: Ganesh i det smukkeste selskab. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Har fået den mest vidunderlige gave med posten i dag – fyldt med kærlighed og solskin.

En helt og aldeles overraskende gave fra sødeste pernillesmile, som for nyligt sendte mig den skønneste kreaskat – men som åbenbart synes, at jeg skulle have lidt mere…

Og sikken kuvert at åbne – fyldt med det smukkeste papir og illustrationer fra gamle danske bøger, som jeg oven i købet ikke engang har set før…

Ganesh som prikken over i’et ♥ ♥ ♥

Og Ganesh… Guden med elefanthovedet, som er kendt for at “overvinde alle forhindringer”.

Ganesh er visdommens, intelligensens og undervisningens gud – og han er den, af alle hinduistiske guder, jeg holder aller mest af – og som sammen med Lakshmi kom til mig på et “Bright Future” gudindekort tilbage i september

365 moodboards i 2014. Moodboard #101: Ganesh i det smukkeste selskab. Close up. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

[Den hinduistiske gud Ganesh – i smukke gule omgivelser]

TAK TAK TAK ♥  

“Kære Pernille

Du ved, hvor meget Ganesh betyder for mig – og jeg er helt vildt dybt taknemmelig for det smukke, store glansbillede, du har sendt til mig sammen med det lækreste papir med de smukkeste illustrationer.

Glæder mig til at finde de helt rette omgivelser til ham i mit krearum.

Af hele mit hjerte: TAK ♥

Namaste – Fra det guddommelige inde i mig til det guddommelige i dig…”

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #101: God Ganesha in beautiful company. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

God Ganesha in beautiful company

Have got the most wonderful gift in the mail box today – filled with love and sunshine.

An absolutely astonishing gift from the sweetest pernillesmile, who recently sent me the most beautiful creative treasure – but who apparently think I should have a little more…

And what an envelope to open – filled with the most beautiful paper and illustrations from old Danish books that I have not even seen before …

Ganesha as icing on the cake ♥ ♥ ♥

And Ganesha… The God with the elephant head, which is known to “overcome all obstacles.”

Ganesha is the God of wisdom, intelligence and teaching – and he is the one of all the Hindu gods, I love the most – who along with Lakshmi came to me on a “Bright Future” goddess card back in September…

365 mood boards in 2014. Mood board #101: God Ganesha in beautiful company. Close up. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[The Hindu god Ganesha – in the most beautiful yellow surroundings]

THANK YOU THANK YOU THANK YOU ♥ ♥ ♥

“Dear Pernille,

You know how much Ganesha means to me – and I’m deeply grateful for the beautiful, large picture of him that you sent to me along with the loveliest paper with the most beautiful illustrations.

Looking forward to find the right place for him in my studio.

From the bottom of my heart: THANK YOU ♥

Namaste – From the divine within me to the divine in you…”

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #95:
Fastholder flow og de kreative energier ¦ Maintaing flow and the creative energies

365 moodboards i 2014. Moodboard #95: Fastholder flow og de kreative energier efter skønt blogtræf i Dankbar. Allium stempel. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

Har været til det skønneste blogtræf i Dankbar ♥

Hvor er det bare luksus at sætte kurs mod Trekroner ved Roskilde og blive forkælet en hel dag med det, jeg holder allermest af: Networking, vidensdeling, gensidig inspiration og kreativitet.

Oven i købet i det dejligste selskab af 25 bloggere og instagrammere og i de bedst tænkelige rammer i Dankbar.

En dag fyldt med FLOW og skønne energier

Har sagt det mange gange før: Hvis jeg var i stand til at hælde kreativ energi på flaske og distribuere det, kunne jeg blive millionær. De følelser, der sidder i kroppen efter dagens kreative energiboost er magiske.

Jeg eeeeeeeelsker kreativt flow! Jeg elsker at blive opslugt af nuet! Jeg elsker dybe samtaler om, hvem vi er, og hvad vi egentligt ønsker os af livet – og om hvorvidt det er vigtigst at være resultatorienteret eller procesorienteret…

Et nyt stempel med et prydløg kom til verden

Alt det var blandet sammen i dag i den skønneste cocktail i Dankbar – og da jeg kom hjem, lavede jeg mit stempel af en fin allium, eller et såkaldt prydløg, færdigt, som for altid vil være et minde om denne FANTASTISKE dag!

Egentligt blev jeg inspireret af en mælkebøtte i Lisa Congdons bog “20 Ways to Draw a Tulip”, men da prydløget minder mig om min kærestes bedsteforældres have, hvor de hvert år blomstrer i fuldt flor, tog stemplet mere form af et prydløg, end en mælkebøtte, efterhånden som jeg skar mig ind på det… Måske det lilla viskelæder hjalp lidt på vej…?

På den dejligste dag som i øvrigt ville være min mormors 100 års fødselsdag, hvis hun havde levet – og derfor er det den største glæde at have medbragt min gudestempelkasse til blogtræffet, som har været hendes gamle kasse til porcelænsmalingsgrej.

365 moodboards i 2014. Moodboard #95: Fastholder flow og de kreative energier efter skønt blogtræf i Dankbar med fantastisk goodiebag. Smashup. Fotograf: Susanne Randers

DREAM MORE goodiebag ♥

TAK til de skønneste sponsorer af dagens lækre goodiebag:

  • notesbog fra ecco
  • maskingtape fra mt og zusammen
  • notesbog og postkort fra rie elise larsen
  • iPhone sleeve og postkort fra house doctor
  • økologisk te fra nu te
  • broche kvast fra lykke kjær
  • nøglesnor fra dixie
  • kunstpostkort fra charlotte clausen
  • “dream more” net fra nümph
  • juice fra original drik

TAK til alle de skønne bloggere og instagrammere, de vildt seje unge mennesker fra Dankbar, som gjorde dagen uforglemmelig – og især en stor tak til Puk, Charlotte og Randi for det fedeste blogtræf, som jeg glæder mig til at gentage ♥ ♥ ♥

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #95: Maintaing flow and the creative energies after an amazing bloggers meeting. Handcarved allium stamp. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Maintaing flow and the creative energies

Have been to an amazing bloggers meeting today in Dankbar ♥

It was such a fantastic day with networking, sharing, mutual inspiration and lots of creativity.

On top of it all I had the nicest company of 25 bloggers and instagrammers and was in the best possible surroundings in Dankbar.

A day filled with FLOW and beautiful energies

I have said it many times before: If I was able to pour creative energy into a bottle and distribute it, I could become a millionaire. The feelings in my body after today’s creative and human energy boost are magical.

I looooooouve creative flow! I love getting caught in the moment! I love deep conversations about who we are and what we really want in life – and whether it is important to be result-oriented or process-oriented…

Everything was mixed together today in a perfect cocktail in Dankbar – and when I came home, I finished my stamp of a fine allium flower, which forever will be a reminder of this AMAZING day!

On a day which would be my grandmother’s 100th birthday if she had lived – and therefore it is the greatest joy to have brought my box of stamps to the blog meeting, which has been her old box of porcelain painting utensils.

365 mood boards in 2014. Mood board #95: Maintaing flow and the creative energies after an amazing bloggers meeting. Goodiebag. Smashup. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

DREAM MORE goodiebag ♥

We also had an AMAZING goodiebag today thanked to a lot of fantastic sponsors – and I am so grateful for it all!

#ecco #mttape #rieeliselarsen #housedoctor #nute #lykkekjær #dixie #charlotteclausen #numph

THANK YOU to all the wonderful bloggers and instagrammers, the awesome young people from Dankbar, which made ​​the day unforgettable – and especially a big thanks to Puk, Charlotte and Randi for letting it all happen ♥ ♥ ♥

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10