Kategoriarkiv: Haven

MOODBOARD #140:
Haverum og havedrømme ¦ Garden spaces and garden dreams

365 moodboards in 2014. Moodboard #140: Haverum og havedrømme. Collage. Fotograf: Susanne Randers

Vi har boet i vores hus i snart 7 år…

For to år siden lavede vi helt om på vores have – og vi er stadig ikke færdig med at indrette den.

Jeg er nok en håbløs romantiker, mens min kæreste er mere praktisk – så vores have bærer præg af både overflod og minimalisme…

I dag faldt jeg over en masse udklip fra livsstilsmagasiner, som jeg lagde op til en lille collage, som udgør dagens moodboard.

Udklippene beskriver ret godt min ønskede stil i haven – med masser af uderum, noget for alle sanserne samt plads til afslapning og hygge.

En god ide: “Skitsebog til hus og have

Forud for virkeligheden er alle drømmene – og dem skal man samle på. Inden du skal bygge dit hus, indrette din stue eller anlægge din have, så saml al din inspiration i en scrapbog.

Det kan være udklip fra blade og bøger, anvisninger på håndværkerarbejde og teknikker, farver, planter, stemninger eller egne skitser og ideer. Bogen kan hurtigt blive dit bedste værktøj – og et kært minde, når drømmene er gået i opfyldelse.”

Uddrag fra bogen “Sommerhusliv hele året” af Dorrit Elmquist og Birgitta Wolfgang Drejer

Jeg har masser af udklip – i løsark og mapper, men jeg tror snart, at jeg vil vælge ud og lave en scrapbog over hvert eneste rum i haven. Det lyder som en dejlig, drømmende proces!

Har du også havedrømme – eller er din have eller altan lige som den skal være?

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and a photo from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #140: Garden spaces and garden dreams. Collage. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Garden spaces and garden dreams

We have lived in our house for almost seven years…

Two years ago we made a completely transformation in our garden – and we have still not finished arranging it.

I guess I’m hopelessly romantic, while my boyfriend is more practical – so our garden is characterized by both abundance and minimalism…

Today I came across a lot of cutouts from lifestyle magazines, which I arranged in a small collage as today’s mood board.

The mood board describes quite well my desired style in the garden – with lots of outdoor spaces, something for all the senses as well as space for relaxing and socializing.

A good idea: “Sketch for house and garden

Ahead of reality, all the dreams are made – and those you must collect. Before you’re going to build your house, decorate your living room or make your garden, gather all your inspiration in a scrapbook.

It may be cutouts from magazines and books, instructions for building work and techniques, colors, plants, moods or own sketches and ideas. The book can quickly become your best tool – and a loving memory when the dreams have come true.”

Extract from the Danish book “Country living throughout the year” by Dorrit Elmquist and Birgitta Wolfgang Drejer

I have lots of cutouts – in loose leaf and folders, but I think I will pick out the most inspiring and make a scrapbook, sounds like a lovely, dreamy process!

Do you still have outdoor dreams – or your garden or balcony just as it should be?

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #138:
En stille dag i haven ¦ A quiet day in the garden

365 moodboards in 2014. Moodboard #138: En stille dag i haven. Glansbilleder. Fotograf: Susanne Randers

Har nydt nuet hele dagen. Bare været…

Spist morgenmad på terassen, nulret rundt i haven og lidt i huset… Tænk en masse tanker og talt om livet med min dejlige kæreste… Bare sådan en stille, mindful dag af den gode slags.

Og da regnen kom blev det til en kop kaffe i drivhuset, mens regnen piskede mod ruderne… Opslugt af nuet på den hyggelige måde.

Faldt over nogle skønne glansbilleder i en gammel tobaksæske, og glansbilledet med solsikken er bare en yndlings… Jeg er vild med solsikker ♥

365 moodboards in 2014. Moodboard #138: En stille dag i haven. Morgenmad på terassen. Fotograf: Susanne Randers

[Morgenmad på terassen – og dejlig udsigt til skurvogn og højbede]

Kort update herfra. Håber din weekend har været fantastisk!

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #138: A quiet day in the garden. Scraps. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

A quiet day in the garden

Have enjoyed the moment all day. Just being…

Eaten breakfast on the terrace, strolled around in the garden and a little in the house… Reflected a lot of thought and talked about life with my lovely boyfriend… Simply had a quiet, mindful day of the good kind.

And when the rain came in the afternoon, it was time for a cup of coffee in the greenhouse, while the rain beat against the windows… Caught up in the moment in a cosy way.

Stumbled upon some beautiful scraps in an old tobacco box, and the sunflower scrap is just a favourite… I totally adore sunflowers ♥

365 mood boards in 2014. Mood board #138: A quiet day in the garden. Breakfast at the terrace. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Breakfast at the terrace – and a lovely view to our waggon and raised beds]

Short update from here. Hope your weekend has been amazing!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

MOODBOARD #136:
Hjemmelavet solseng af genbrugstræ ¦ Daybed of recycled wood in the making

365 moodboards in 2014. Moodboard #136: Hjemmelavet solseng af genbrugstræ. Fotograf: Susanne Randers

Nuuuuuuuij, hvor har jeg bare nydt det skønne vejr i dag. Været i haven og gjort forårsklar – og pludselig fik jeg sådan lyst til at bygge en solseng, og fik heldigvis kæresten med på ideen.

For to år siden tog vi brædderne af siderne på vores skur, og siden har brædderne ligget og ventet på at få et nyt liv.

Ta-dah: En solseng af genbrugstræ

Tror det tog under to timer fra idé til færdig solseng – inkl. en køretur til byggemarkedet for at købe skruer…

365 moodboards in 2014. Moodboard #136: Ta-dah: Hjemmelavet solseng af genbrugstræ. Fotograf: Susanne Randers

[Solseng lavet af genbrugstræ. Den måler ca. 220 x 90 cm – og skal have monteret “hejs” til ryglænet og store fede hjul nedenunder. Super cool solseng, synes jeg selv]

Nu mangler jeg bare at sy en lækker madras og så skal der monteres fire store hjul på sengen, så jeg kan trille den rundt efter solen :)

Og bedst af alt: Der er stadig flere brædder til flere møbler… Glæder mig til at få nye ideer, som giver det gamle træ et nyt liv.

Håber også, at du har haft en rigtig dejlig fridag på denne smukke solskinsdag.

Kærlig hilsen Susanne

Skriv en kommentar

Følg min blog med Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10

Blog post in English – and photos from my Instagram:

365 mood boards in 2014. Mood board #136: Daybed of recycled wood in the making. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

Daybed of recycled wood in the making

Weeeeeeeeee! Have enjoyed the most beautiful weather outside today. In Denmark we had a national holiday were most companies and shops have been closed.

Have been in the garden and messing around – and suddenly I had such a desire to build a day bed, and luckily my boyfriend approved the idea.

Two years ago we took the planks down from the sides of the shed, and since then, the planks have been waiting to get a new life.

Ta-dah: DIY sun bed of recycled wood

I think it took less than two hours from idea to finished sun bed – inclusive a drive to the local builders market to buy screws…

365 mood boards in 2014. Mood board #136: Ta-dah: Day bed of recycled wood. Instagram filter Valencia. Photographer: Susanne Randers

[Sun bed made ​​of recycled wood. It measures approx. 220 x 90 cm – and must be equipped with backrest and big wheels underneath. Super cool sun bed, that I look forward to rest upon]

Now I just need to sew a nice mattress and install four large wheels on the bed so I can roll it around in the sun :)

And best of all: There are still several wooden planks for making more furniture… Looking forward to get new ideas that give the old tree a new life.

I also hope you had a wonderful day and will have an amazing and sunny weekend!

Lots of love and happiness, Susanne

Write a comment

Follow my blog with Bloglovin

mitkrearum.dk kreativitet opslagstavle creativity inspiration board footer 10